Zjazd Delegatów Pomorskiego LZS!

pobrane

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie uchwały Rady Wojewódzkiej Pomorskiego Zrzeszenia LZS z dnia 10.09.2015 r. i w oparciu o postanowienia statutu stowarzyszenia, rozdział IV par. 3, zarejestrowanego pod nr 57 w dniu 19.04.2005 r. przez Prezydenta Miasta Gdańska – zawiadamiamy, że w dniu 28 listopada 2015 roku (sobota), o godz. 1100 w pierwszym terminie i o godz 1130 w terminie drugim, w sali Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie, przy ulicy Długiej 20A odbędzie się:

V WOJEWÓDZKI SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY ZJAZD DELEGATÓW POMORSKIEGO ZRZESZENIA LZS 

W Zjeździe weźmie udział zgodnie z limitem dwóch delegatów LKS ZANTYR Sztum Andrzej Belzyt i Ryszard Mazerski.

 

          Rada Wojewódzka proponuje następujący porządek obrad zjazdu:

 

 1. Część proceduralna Zjazdu (od 1100 – 1250):

 

 1. Otwarcie i powitanie Delegatów LZS oraz uczestniczących w tej części Gości Zjazdu (Przewodnicząca RW – Magdalena Kołodziejczak).
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad Zjazdu na podstawie listy obecności i wydanych mandatów wyborczych (Przewodnicząca RW – Magdalena Kołodziejczak).
 3. Przyjęcie porządku dziennego obrad (Przewodnicząca RW).
 4. Wybór przewodniczących obrad, sekretarza i protokolantów oraz Prezydium Zjazdu (Przewodnicząca RW).
 5. Uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłych działaczy i sportowców (nowo wybrany przewodniczący obrad).
 6. Uchwalenie regulaminu obrad Zjazdu.
 7. Wybór Komisji Roboczych Zjazdu:
  • Komisji Mandatowej (3 osoby),
  • Komisji Uchwał i Wniosków (3-5 osób),
  • Komisji Wyborczej (3 osoby),
  • Komisji Skrutacyjnej (3-5 osób),

oraz uchwalenie regulaminów pracy Komisji.

 1. Informacje, komunikaty organizacyjne (Przewodniczący Zjazdu).
 2. Sprawozdanie Komisji Mandatowej (Przewodniczący Komisji).
 3. Wybory władz statutowych Pomorskiego Zrzeszenia LZS:

Zgłaszanie do Komisji Wyborczej kandydatów do składu Rady Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz na delegatów na Zjazd Krajowy Zrzeszenia LZS.

 1. Sprawozdanie Komisji Wyborczej (Przewodniczący Komisji).
 2. Informacje zjazdowe, wolne wnioski, zapytania (Przewodniczący Zjazdu).
 3. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej (Przewodniczący Komisji) i zakończenie I części obrad Zjazdu (Przewodniczący obrad).
 4. Ogłoszenie 15 minut przerwy w obradach (Przewodniczący obrad).

 

 1. Część Zjazdu Delegatów sprawozdawczo – wyborcza i programowa (od 1300):

 

 1. Powitanie Gości Zjazdu (ustępująca Przewodnicząca RW – Magdalena Kołodziejczak).
 2. Wprowadzenie pocztu sztandarowego LZS (Przewodniczący obrad).
 3. Hymn Narodowy (Przewodniczący obrad).
 4. Informacja przewodniczących obrad o przebiegu I części Zjazdu Delegatów (Przewodniczący obrad).
 5. Sprawozdanie Rady Wojewódzkiej i jej Prezydium z działalności w kadencji lat 2012 – 2015 (Przewodnicząca RW – Magdalena Kołodziejczak).
 6. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Wojewódzkiej (Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej – Mieczysław Pietroń).
 7. Wystąpienia Gości Zjazdu (Przewodniczący obrad).
 8. Dyskusja (Przewodniczący obrad) – w trakcie dyskusji prezentacja kandydatów do władz statutowych Pomorskiego Zrzeszenia LZS oraz na delegatów na Zjazd Krajowy (Przewodniczący Komisji Wyborczej).
 9. Uchwalenie absolutorium dla ustępujących władz stowarzyszenia (Przewodniczący obrad oddaje pod głosowanie wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej).
 10. Ciąg dalszy dyskusji (Przewodniczący obrad).
 11. Wybory (Komisja Skrutacyjna): akt wyborczy w głosowaniu tajnym po wydaniu za okazaniem mandatu – kart głosowań do Rady Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i na Delegatów na Zjazd Krajowy Zrzeszenia
 12. Informacje zjazdowe (Przewodniczący obrad).
 13. Wolne wnioski i zapytania, d. dyskusji (Przewodniczący obrad).
 14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów i ogłoszenie wyników (Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej).
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków z przedstawieniem projektu uchwały programowej (Przewodniczący Komisji).

W trakcie – pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Wojewódzkiej i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, wybór przewodniczącego Rady oraz osób funkcyjnych. Przewodniczy przewodniczący Komisji Skrutacyjnej powołany z grona Rady.

 1. Wystąpienie nowo wybranego przewodniczącego Rady Wojewódzkiej PZ
 2. Podjęcie uchwały programowej n. „Program działania PZ LZS na lata 2015 – 2019”. (Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków).
 3. Zakończenie obrad, podziękowanie Gościom i Delegatom LZS za udział w obradach Zjazdu oraz zaproszenie jego uczestników na poczęstunek w lokalu Domu Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański.

 

Wiceprzewodniczący RW PZ LZS

Wiesław Szczodrowski