Powrót do XIV GP Sztumu 2012/2013

Regulamin

REGULAMIN

XIV ZIMOWEGO GRAND PRIX SZTUMU

 W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 2012/2013

1. Cel

Popularyzacja biegania  i Nordic Walking jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia.

Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym.

Wyłonienie najbardziej uzdolnionych  młodzieży do szkolenia w klubie.

Promocja miasta i regionu.

2. Organizator

Lekkoatletyczny Klub Sportowy ?Zantyr? w Sztumie.

3. Partnerzy

Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Sztumskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sztum, Sztumska Agencja Estradowa ?Burczyk-Estrada?, Straż Miejska w Sztumie i liczni sponsorzy.

4  Patronat medialny: Dziennik Bałtycki; Portal Maratonypolskie.pl

5. Patronat Honorowy:

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Leszek Tabor ? Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

6. Termin i miejsce

Start i meta na plaży miejskiej w  Sztumie , dojazd od  ul. Reja.

I bieg – 15 grudnia 2012 r. godz. 11.00

II bieg – 12 stycznia 2013r.  godz.11.00

III bieg –  2 lutego 2013 r. ? godz.11.00

7. Kategorie i dystanse

Bieg juniorów 1994-97  ? 4 700 m/ 1 okrążenie wokół jeziora/

– kat. wiekowe 1994-95 oraz  1996-97

Bieg główny kobiet ? 4 700 m./ 1 okrążenie wokół jeziora/

– kat. wiekowe: 1997-96, 1995-94; 1993-84; 1983-74; 1973-64; 1963 i starsze.

Bieg główny mężczyzn 1993 i st.- 4,7 km-15.12.2012; 9,4 km-12. 01.2013; 14,1 km-02.02.2013

– kat. wiekowe:  1993?84; 1983-74; 1973-64; 1963-54; 1953-44; 1943 i starsi.

Program minutowy:

11.00 ? start biegu głównego mężczyzn ? 15.12.2012 -4 ,7 km ? 1 okrążenie wokół jeziora

– 12.01.2013 r.-9,4 km-2 okrążenia wokół jeziora

– 02.02.2013 r.-14,1 km-3 okrążenia wokół jeziora

11.05 ? start biegu kobiet i juniorów ? 4 700 m 1 okrążenie

11.10 ? marsz Nordic Walking ? 4 700 m ? 1 okrążenie

8.Punktacja

Indywidualna ? za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty wg klucza:

I m-20 pkt; II m-18 pkt; III m -17 pkt; IV m-16 pkt.. XII m -8 pkt; XIII-XIV 7 pkt; XV- XVII- 6 pkt; XVIII-XX – 5 pkt; XXI-XXX m – 4 pkt; XXXI?XXXX ? 3 pkt; XXXXI-L -2 pkt; LI i dalsze ? 1 pkt.

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w trzech  startach. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu.

9.Nagrody:

Bieg główny kobiet i mężczyzn – miejsca I ? V nagrody finansowe

W biegu  juniorów ? miejsca I ? III nagrody rzeczowe

Wysokość nagród finansowych podana zostanie w styczniu 2013 r..

We wszystkich kategoriach wiekowych  za miejsca I ? III ?puchary i nagrody rzeczowe.

Nagrody nie będą ?dublowane?.

Nagrody specjalne:

W biegu głównym kobiet i mężczyzn nagrody dla 3-ch najlepszych sztumian i sztumianek (mieszkańcy M i G)

Dla najlepszego sztumianina-sztumianki w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce.

Po zakończeniu I i II edycji biegów ? upominki dla trzech pierwszych w każdym biegu oraz losowanie nagród niespodzianek wśród uczestników wszystkich biegów.

Dla wszystkich uczestników biegu głównego startujących w ostatnim biegu GP i NW? pamiątkowe medale.

10. Postanowienia końcowe

Każdorazowe wpisowe w biegu głównym kobiet i mężczyzn? 10,00 zł,  osoby powyżej 70 lat (rocznik 1942 i st.) i juniorzy/ki-1994-1997-udział bezpłatny!

Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają bezpłatny gorący posiłek i herbatę.

Koszty organizacji pokrywa organizator.

Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły.

Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszającego.

Organizator zabezpiecza przebieralnie, nie odpowiada za zaginione rzeczy podczas imprezy.

W biegu głównym wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach, niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców.

Numery nadane i wydane podczas I biegu obowiązują w II i III biegu! Nie zapomnij zabrać numeru!!

Zgłoszenia www.elektronicznezapisy.pl lub na miejscu zawodów. Kontakt e: mail ?sztum@zantyr.pl , fax ? 0552772887, tel. 608038472.

Imprezą towarzyszącą Grand Prix będzie marsz rekreacyjny Nordic Walking ? zbiórka 10:30.

Wszyscy uczestnicy marszu otrzymają ciepły posiłek i wezmą udział w losowaniu nagród!

11. Zapisy

Zapisy na www.elektronicznezapisy.pl  do każdego biegu oraz  w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10.45 w holu Szkoły Podstawowej Nr 2 – Sztum, ul. Reja 15.

12. Numer konta: LKS Zantyr Sztum –  BS Sztum – 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010

Zapraszamy wszystkich do wspólnego biegania i maszerowania !!.            ORGANIZATORZY