Powrót do Bieg 3 maja

2015 – XXV

Fotorelacja

„Bieg główny na 10 km” „Dzieci, młodzież i Nordic walking”

Regulamin

Regulamin XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności – Sztum 3 Maja 2015 Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w biegu na 10 km I Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum w biegu na 10 km I. Cel: -uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r. -popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu. -promocja Miasta …

Trasa biegu

Mapa biegu głównego 2015

Wyniki

BIEG SZTUM BIEG SZTUM GMINA SZTUM BIEG SZTUM SŁUŻBY WIĘZIENNE BIEG SZTUM KATEGORIE WIEKOWE Chłopcy 1996-1998 Dziewczyny 1996-1998 CHŁOPCY 1999-2001 CHŁOPCY 2002-2003 CHŁOPCY 2004-2005 CHŁOPCY 2006-2007 DZIEWCZYNY 1999-2001 DZIEWCZYNY 2002-2003 DZIEWCZYNY 2004-2005 DZIEWCZYNY 2006-2007