Powrót do 2014 – XXIV

Regulamin

REGULAMIN

XXIV Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności  3  Maja 2014

 

I. Cel:

 • uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r.
 • popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
 • promocja Miasta i Gminy Sztum, powiatu sztumskiego i Pomorza

II. Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy:

Komitet organizacyjny w skład wchodzą przedstawiciele Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ?ZANTYR? Sztum, Miasta i Gminy Sztum, Starostwa Powiatowego w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie, Sztumskiego Centrum Kultury, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie  przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, POZLA w Gdańsku,  PZ LZS w Gdańsku i  sponsorów.

 III. Patronaty:

 • honorowy  – Mieczysław Struk  Marszałek Województwa Pomorskiego,
 • honorowy  – Leszek Tabor  Burmistrz M i G Sztum,
 • medialny –   Dziennik Bałtycki.   Portal Maratonypolskie.pl

IV. Termin i miejsce:

 • 3 maj 2014 rok, god. 13.00 ? Start i meta przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicz 39.
 • Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie ul.   Reja 15 ? 300 m do miejsca startu – czynne od godziny 10.00.

V. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystanse:

12.50 – Otwarcie zawodów,

12.55 – marsz rekreacyjny Nordic Walking wokół J. Sztumskiego – ok. 5 km,

13.00 – rodzinny bieg maluchów- rocz. 2007 i mł. – dystans – około 300 m,

13.20 – bieg dziewcząt rocz. 2005- 2006 – dystans 500 m,

13.30 – bieg chłopców rocz. 2005- 2006 – dystans 500 m,

13.40 – bieg dziewcząt rocz. 2003- 2004 – dystans 500 m,

13.50 – bieg chłopców rocz. 2003- 2004 – dystans 700 m,

14.00 – bieg dziewcząt rocz. 2001- 2002 – dystans 700 m,

14.10 – bieg chłopców rocz. 2001- 2002 – dystans 1100 m,

14.20 – bieg dziewcząt i chłopców rocz. 1998- 2000 – dystans 1100 m,

14.30 – bieg dziewcząt i chłopców rocz. 1997- 1995 – dystans 1100 m,

14.40 – Dekoracja klas I – II i III – IV , dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych,

15.00 – Bieg główny kobiet i mężczyzn ? dystans 10 km /bez atestu/–  ulicami Sztumu i Bulwarem Zamkowym,

15.05 – Pozostałe dekoracje młodzieżowe,

16.00 – dekoracje biegu głównego i losowanie nagród.

Kategorie wiekowe kobiet: „open”; 1994-85; 1984-75; 1974-65; 1964 i starsze,

Kategorie wiekowe mężczyzn: „open”, 1994-85; 1984-75; 1974-65; 1964-55; 1954-45; 1944 i starsi. 

W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy rocznik 1994 i starsi !- dopuszcza się startu osób młodszych rocznik 1995-1997, jednak roczniki 1996 i 1997 jest wymagana zgoda prawnego opiekuna.

 

VI. Zgłoszenia:

– zgłoszenia do biegu głównego przez internet  www.elektronicznezapisy.pl,  do 30.04. oraz w dniu zawodów od godziny 10.00 do 14.30, zapisy dla dzieci w dniu zawodów od godziny 10.00 w biurze zawodów, kończą się 30 minut przed startem.

VII. Nagrody:

 • W biegu głównym „open” –  nagrody finansowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej szóstki K i M/podamy do końca marca/.  Nagrody finansowe będą wypłacane zgodnie z przepisami finansowymi obowiązującym w tym zakresie
 • W biegu rodzinnym maluchów -słodycze na mecie dla wszystkich uczestników biegu.
 • W biegach dla dzieci – pierwsza trójka  – nagrody rzeczowe, za miejsca I-III ? statuetka lub puchar.
 •  W kategoriach wiekowych  biegu głównego – pierwszych trzech zawodników nagrody rzeczowe i statuetki lub puchary.

Nagrody specjalne:

 • Dla najstarszej i najstarszego uczestnika,
 • Dla 3 najlepszych sztumskich zawodniczek i zawodników w biegu głównym, bez względu na zajęte miejsce(mieszkańcy miasta i gminy Sztum),
 • Dla najlepszych sztumianek i sztumian w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce (mieszkańcy miasta i gminy Sztum),
 • Dla najliczniejszej rodziny (rodzice i dzieci, którzy ukończą swoje biegi)- w przypadku większej ilości rodzin o tej samej liczbie członków-losowanie.
 • Nagrody nie dublują się.
 • Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.
 • Dla wszystkich uczestników  medale, napoje, posiłek.
 • Dla uczestników biegu głównego i marszu Nordic Walking – medale bite oraz koszulki.

UWAGA:

 • Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL!!!
 • Organizator na mecie zapewnia 300 pamiątkowych medali i koszulek, zawodnicy i uczestnicy marszu Nordic Walking, którzy ukończą bieg oraz marsz i nie otrzymają na mecie medalu oraz koszulki otrzymają je pocztą na koszt organizatora.                                                                                                                                              

VIII. Postanowienia końcowe:     

 • startowe w biegu głównym 30 zł do 30 kwietnia,  40 zł w dniu zawodów.

Podpisy udziału przy zgłoszeniu elektronicznym na miejscu  zawodów.Podwyższona oplata po 30 kwietnia obowiązuje niezależnie od daty rejestracji. Wpłaty nie podlegają zwrotowi.

 • startowe w Nordic Walking  – 20 zł do 2 maja oraz w dniu zawodów,
 • wpłaty na konto LKS ZANTYR Sztum – 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010  z dopiskiem: startowe  3 maj- nazwisko i imię.
 • w biegu głównym obowiązywać będą chipy  (zwrot po ukończeniu biegu),                                                                                                                       
 • startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, zawodnicy podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w rywalizacji sportowej w biegach  długich, startują na własna odpowiedzialność oraz, że zapoznali się z regulaminem
 • organizator zapewnia przebieralnie,
 • organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,
 • ubezpieczenie należy do uczestników biegu,
 • ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,
 • wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów.

Cała impreza pod hasłem  „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

Kontakt: Ryszard Mazerski – tel/fax  55 27772887, kom. 608038472, 695277202

Bogdan Cebula, kom. 607130044.

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum

e-mail – sztum@zantyr.pl

Strona internetowa: www.zantyr.pl   www.sztum.pl  www.elektronicznezapisy.pl www.maratonypolskie.pl