Powrót do Maraton

Regulamin

 I SZTUMSKI FESTIWAL BIEGOWY 3 MAJA 20171

 REGULAMIN

 I  Maraton Dolnego Powiśla

Cel:

 • uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku pierwszym maratonem w Sztumie
 • popularyzowanie biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • promocja Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego.

Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy:

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum, Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Zakład Karny w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury, Sztumska Agencja Rozrywkowa Burczy Estrada, POZLA w Gdańsku, PZ LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie  i liczni  darczyńcy.

Patronaty:

 • honorowy  – Wojciech Cymerys – Starosta Sztumski
 • medialny   –  Dziennik Bałtycki; Telewizja Regionalna Sztum

 

Termin i miejsce:

 • 3 maj 2017 r. godz.10.00 – Start na bulwarze, meta przy plaży, 9 okrążeń wokół Jeziora Zajezierskiego z pominięciem plaży. Na każdym okrążeniu – dwa punkty odżywiania i nawadniania. Limit czasu – 5,5 godziny!
 • Długość trasy wynosi 42,195 m – trasa nie posiada atestu.
 • Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie, ul. Reja 15 – czynne w dniu 2 maja 2017 r., 18.00-21.00 oraz w dniu 3 maja 2017 r. od godziny 7.00.
 • Natryski na stadionie miejskim w Sztumie ul. Reja/ w odległości 400 m od biura zawodów/

 

Kategorie wiekowe:

 • klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn
 •  K i M-20 (18-29 lat)
 • K i M-30 (30-39 lat)
 • K i M-40 (40-49 lat)
 • K i M-50 (50-59 lat)
 • K i M-60 (60-69 lat)
 • K i M-70+(70 lat i więcej)

 

Zgłoszenia i weryfikacja:

 • Zgłoszenia do biegu przez portal  www.elektronicznezapisy.pl ,  od 13 stycznia do 20 kwietnia 2017 r., do godz.22.00. O udziale w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i godzinę uznania wpisowego na rachunku bankowym
 • W biurze zawodów nie będą prowadzone zapisy i przyjmowane opłaty startowe.
 • Odbiór numerów i pakietów startowych w dniu 2 maja 2017 r., w godz. 18.00-21.00 oraz w dniu 3 maja 2017 r. od godziny 7.00.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym Zawodów w dniu 2.05.2017 r. od 18.00 do 21.00 i w dniu 3.05.2017 r., od godz. 7:00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat, najpóźniej w dniu zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

 

Nagrody:

 • W biegu w kategorii „Open” – nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej trójki K i M.
 • W kategoriach wiekowych  biegu – pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary.
 • Nagrody nie dublują się – pierwsza trójka z kat. „Open” nie jest klasyfikowana w kategoriach wiekowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach oraz uwzględnienia dodatkowych kategorii.
 • Dla 3 najlepszych sztumskich zawodniczek i zawodników (mieszkańcy miasta i gminy Sztum), w kategorii „Open” – puchary oraz nagrody rzeczowe.
 • Dla najlepszy sztumskich zawodniczek i zawodników (mieszkańcy miasta i gminy Sztum), – w każdej kategorii wiekowej – puchary.
 • Nagrody się nie dublują.

           

 

Nagrody specjalne:

 • Dla najstarszej i najstarszego uczestnika.
 • Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.
 • Dla wszystkich uczestników koszulki, medale, napoje, posiłek.

 

UWAGA:

 • Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!

                                                                                                                                                   

VIII. Postanowienia końcowe:      

 • startowe w biegu głównym
  •  60 zł do 20 kwietnia 2017 r.
  • 30 zł, mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum
  • członkowie LKS „Zantyr” Sztum zwolnieni z opłaty startowej.
  • opłaty startowe tylko i wyłącznie w systemie dotpay przy zgłaszaniu na www.elektronicznezapisy.pl
  • w biegu głównym obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu),
  • Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie
  • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu
  • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat
  • organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice, masaże
  • organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,
  • ubezpieczenie należy do uczestników biegu,
  •  ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich materiałów filmowych i zdjęć
  • Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.
  • Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów.

 

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

Kontakt: Ryszard Mazerski –  kom. 608038472; Bogdan Cebula-kom. 607130044.

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum

e;mail – sztum@zantyr.pl

Strona internetowa: www.zantyr.plwww.sztum.pl ; www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl