Powrót do Klub

Sprawozdania

Sprawozdanie za 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LEKKOATLETYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO ZANTYR SZTUM za 2008 rok 1. Osiągnięcia sportowe W sezonie lekkoatletycznym 2008 w hali, na bieżni i przełajach zawodnicy Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum w krótkiej trzyletniej historii klubu osiągnęli imponujący wynik zdobywając 7 medali w Mistrzostwach Polski i 5 medali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików. 12 zdobytych medali w w/w mistrzostwach …

Sprawozdanie za 2009

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   LEKKOATLETYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO ZANTYR SZTUM za 2008 rok  I. Stan organizacyjny klubu   Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum liczył 46 członków oraz 78 zawodników i zawodniczek/ w tym zarejestrowanych w PZLA – 35. W podziale na kategorie wiekowe ilość zawodników przedstawiała  się następująco: – dzieci młodsze /1998 i mł./ –             12 – …

Sprawozdanie za 2010

Sprawozdanie za 2011

Sprawozdanie z działalności LKS ZANTYR Sztum w 2011 r.   Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum w 2011 roku zrzeszał ponad 100 osób – w tym 47 członków oraz zawodników, a także sympatyków od kategorii dzieci młodszych, dzieci starszych, młodzików, juniorów, młodzieżowców, seniorów i weteranów, po uczestników marszów Nordic Walking. Najważniejszymi zadaniami realizowanymi przez klub w …