Powrót do Sprawozdania

Sprawozdanie za 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

LEKKOATLETYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO ZANTYR SZTUM za 2008 rok

1. Osiągnięcia sportowe

W sezonie lekkoatletycznym 2008 w hali, na bieżni i przełajach zawodnicy Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum w krótkiej trzyletniej historii klubu osiągnęli imponujący wynik zdobywając 7 medali w Mistrzostwach Polski i 5 medali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.
12 zdobytych medali w w/w mistrzostwach stawia klub ZANTYR na czwartym miejscu w Województwie Pomorskim będącym w czołówce w Polsce za takimi potęgami jak AZS Gdańsk i SKLA Sopot a przed Lechią Gdańsk, SKLA Słupsk, KL Gdynia, Samborem Tczew i 40 pozostałymi.

Medale Mistrzostw Polski zdobywali:

 • Agnieszka Borowska – trzy – złoty i brązowy w Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Mł. w 5-boju i skoku w dal oraz brązowy w 7-boju podczas OOM w Bydgoszczy

 • Marcin Urbanowski – brązowy w biegu na 3000 m z przeszkodami w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i srebrny drużynowo w Mistrzostwach Polski w Przełajach.

 • Karol Rzeszewicz  srebrny medal w Mistrzostwach Polski w Przełajach w Kwidzynie i srebrny medal drużynowo w Mistrzostwach Polski w Przełajowych

 • Bartosz Mazerski  srebrny medal drużynowo w Mistrzostwach Polski w Przełajach

 • Magda Langowska ? brązowy medal w Małym Mem. Kusocińskiego w Słupsku.

Medale Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików/na tym etapie kończy się współzawodnictwo w sporcie młodzieżowym młodzików.

 • Sara Szymańska  złoty w Międzywojewódzkich Mistrzostwach w Przełajach w Brodnicy.

 • Andrzej Rogiewicz  srebrny w przełajach w Brodnicy i brązowy na 1000 m w Bydgoszczy

 • Marcin Żołdowicz  brązowy na 300 m ppł w Bydgoszczy

 • Magda Langowska  brązowy na 100 m ppł w Bydgoszczy

Punktowane miejsca na Mistrzostwach Polski zdobywali:

 • Anna Karawaj w 7-boju,

 • Justyna Szpak w przełajach,

 • Mateusz Krupa w przełajach,

 • Tomasz Dębowski na 5000 m juniorów,

 • Karolina Beger w przełajach.

Punktowane miejsca w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików zdobywali:

 • Kacper Rogacki w przełajach /IV m/ i na bieżni na 2000 m.

 • Elwira Lewowicka w przełajach i 600 m na bieżni./V m/

 • Sara Szymańska w biegu na 1000 m na bieżni.

 • Marcin Żołdowicz na 110 m ppł na bieżni/IV m/

 • Ada Snitko w przełajach

 • Zbigniew Szpajcher w przełajach.

Zawodnicy LKS ZANTYR Sztum w mijającym sezonie LA 2008 zdobyli 61 pkt we współzawodnictwie sportu młodzieżowego, zdobyli 25 klas sportowych. W kadrze narodowej byli: Marcin Urbanowski/startował w meczu międzypaństwowym Polska ? Niemcy na 3000 m z przeszkodami ? 3 m./ i Agnieszka Borowska. W kadrze okręgu młodzików i juniorów byli: Andrzej Rogiewicz, Magda Langowska, Mateusz Krupa, Agata Manteufel, Rafał Kurosz, Mateusz Jakubiak, Grzegorz Śnitko, Kacper Rogacki, Sara Szymańska, Elwira Lewowicka, Marcin Żołdowicz, Kuba Domrzalski.

Gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do osiągnięcia tak wspaniałych wyników:
– szkoleniowców/ Adama Szpalerskiego, Bartosza Mazerskiegio, Krzysztofa Szałacha i Ryszarda Mazerskiego /, zawodników, działaczy klubu, Samorządu M i G Sztum, Dyrekcji Gimnazjum Sztum, nauczycieli w-f, rodziców, sponsorów, itd. Wyniki Mistrzostw Okręgu w załączeniu.

2. Rozwój i upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Miasta i Gminy Sztum w zakresie lekkiej atletyki i szkolenie
Klub na zlecenie Miasta i Gminy Sztum  umowa nr PP.III4120/13A/2008 rozwijał i upowszechniał sport w zakresie lekkiej atletyki i prowadził szkolenie w tym zakresie.

a. Prowadzenie treningów
Prowadzone było systematyczne szkolenie w trzech grupach treningowych:
– sprinty, skoki, wieloboje przez Pana Adama Szpalerskiego
– biegi średnie i długie przez Pana Ryszarda Mazerskiego
– biegi średnie i grupa naborowa przez Pana Bartosza Mazerskiego
Zajęcia prowadzone były na obiektach szkolnych SP 2 Sztum, Gimnazjum Sztum,
stadionie miejskim w Sztumie i w terenie. Adam Szpalerki w okresie zimowym przed
`ważnymi startami halowymi dojeżdżał na treningi na halę sportową do Grudziądza

b. Organizacja obozów
Klub zorganizował dwa obozy sportowo  rekreacyjne, latem w Międzyzdrojach dla 30
uczestników, zimą w Szklarskiej Porębie dla 40 uczestników. W obozach uczestniczyli nie tylko członkowie klubu ale również chętni na wyjazd na wypoczynek.

c. Obozy kadry narodowej i wojewódzkiej
Na obozy kadry narodowej powoływani byli: Agnieszka Borowska i Marcin Urbanowski.
Na obozy kadry okręgu juniorów i młodzików powoływani byli: Anna Karawaj, Magda Langowska, Agata Manteuffel, Sara Szymańska, Elwira Lewowicka, Karolina Lewowicka, Mateusz Krupa, Rafał Kurosz, Mateusz Jakubiak, Grzegorz Śnitko, Andrzej Rogiewicz, Kacper Rogacki, Kuba Domrzalski, Marcin Żołdowicz, Mateusz Morka, Marcin Skowroński.

d. Zakup witamin i odżywek
Dla trenujących systematycznie zawodników klub starał się zakupić w miarę posiadanych środków niezbędne witaminy i odżywki w celu uzupełnienia ich ubytków.

e. Badania lekarskie, ubezpieczenia
Wszyscy trenujący zawodnicy byli ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków a trenerzy
od odpowiedzialności cywilnej. Przechodzili obowiązkowe okresowe badania lekarskie w Przychodniach Sportowo- Lekarskich w Gdańsku, Kwidzynie i Subkowach.

3. Organizacja imprez własnych
LKS ZANTYR Sztum w 2008 roku zorganizował aż 14 imprez lekkoatletycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym:
– XVIII Sztumski Bieg Solidarności z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– IX Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych – 3 biegi
– II Memoriał Wiesława Murawskiego
– Czwartki Lekkoatletyczne ? 5 zawodów
– Zawody o Puchar Starosty w Lekkiej Atletyce dla szkół ponadgimnazjalnych
– Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum w biegach przełajowych dla szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych
– amatorskie zawody pływackie.

4. Wyjazdy na zawody
Klub zorganizował w minionym roku 58 wyjazdów dla swoich zawodników na zawody na terenie całego kraju. Były to mistrzostwa Polski, międzywojewódzkie mistrzostwa młodzików
Mistrzostwa okręgu, eliminacje do mistrzostw Polski, zawody kontrolne dla seniorów, juniorów, juniorów młodszych i młodzików w hali, w przełajach i na bieżni. Organizował okolicznościowe wyjazdy na zawody uliczne i przełajowe dla weteranów i zawodników pozostałych kategorii wiekowych. Zorganizowaliśmy wyjazd grupy sprintu i skoku na zawody do Wilna.
Uczestniczyliśmy w wyjeździe organizowanym przez Miasto i Gminę Sztum na maraton do Francji do Val de Reuil

5. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
a. Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum na zlecenie Miasta i Gminy Sztum – umowa nr KA-8171/4/08 organizował w minionym roku w minionym roku pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci świetlic socjoterapeutycznych. W tym celu ściśle współpracowaliśmy z wychowawcami świetlic socjoterapeutycznych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie, oraz Gimnazjum Sztum. Prowadzone były zajęcia pozalekcyjne, głównie z elementami lekkiej atletyki przy uwzględnieniu pozostałych dyscyplin sportowych. Prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego tych szkół i szkoleniowców klubu. Dużym powodzeniem cieszyły się wyjazdy na naukę jazdy konnej do Stadniny Koni Iskra na Sztumskim Polu połączone z ogniskiem, grillem i zabawami sportowymi. Wyjazdy te organizowali wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych. Latem organizowana była nauka pływania na kąpielisku miejskim w Sztumie dla ponad 80 dzieci. Zajęcia prowadzone były
codziennie przez wykwalifikowanych instruktorów i ratowników.
Na zakończenie odbyły się zawody pływackie w różnych stylach, dystansach i kategoriach wiekowych z upominkami.
Szczegółowy opis prowadzonych zajęć znajduje się w sprawozdaniu z wykonania zadania złożonego do Miasta i Gminy Sztum.
Klub finansował wszystkie przedsięwzięcia w postaci opłat instruktorów, kosztów przejazdu, wynajmu obiektów i wstępów.
b. Klub wspólnie z Miejsko-Gminnym Zespołem Administracyjnym Szkół w Sztumie zorganizował i prowadził pozalekcyjne zajęcia sportowe z lekkiej atletyki „Sport po szesnastej” ze śródków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku i Miasta i Gminy Sztum. Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego SP 2 Sztum, Gimnazjum Sztum i ZS Czernin i szkoleniowców naszego klubu.

6. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Sztum
Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum na zlecenie Miasta i Gminy Sztum ?
Umowa nr PP.III.4120/13/B/2008 organizował Miejsko – Gminne wszystkie zawody dla szkół podstawowych i gimnazjalnych objętych kalendarzem imprez sportowych Powiatowego Związku Sportowego w Sztumie i Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku. Były to zawody w następujących dyscyplinach sportowych: dla szkół podstawowych – minisiatkówka dziewcząt i chłopców, minikoszykówka dziewcząt i chłopców, biegi przełajowe, czwórbój lekkoatletyczny, unihokej, halowa piłka nożna szkół wiejskich, piłkarskie piątki, tenis stołowy; Dwie szkoły gimnazjalne/Sztum i Czernin/ startowały bezpośrednio w zawodach powiatowych. Wszyscy mistrzowie Miasta i Gminy Sztum w kategorii szkół podstawowych startowali w zawodach powiatowych. Na wszystkie te zawody zabezpieczony był transport autokarem, w przypadku krótkich wyjazdów zwracane były koszty przejazdu.
Klub organizował i opłacał przejazdy szkołom z terenu M i G Sztum, które zakwalifikowały się na zawody półfinałowe i finałowe Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Wojewódzkiej Gimnazjady. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie zajęła II m we współzawodnictwie wojewódzkim, Gimnazjum Sztum uplasowało się w pierwszej dziesiątce. Na wszystkie Miejsko-Gminne zawody zakupione zostały puchary, statuetki i medale i opłacone były ryczałty sędziowskie i opieka medyczna.

7. Zakup sprzętu
Klub zakupił niezbędny sprzęt sportowy dla zawodników w postaci butów biegowych, kolców lekkoatletycznych, spodenek i koszulek sportowych itd. Zakupiony został sprzęt do elektronicznego pomiaru czasu na zawodach lekkoatletycznych. Za korzystanie z hali sportowej przy Gimnazjum Sztum zakupiony został sprzęt sportowy na jej doposażenie.

8. Prowadzenie strony internetowej klubu
Klub prowadzi własną stronę internetową www.zantyr.pl . Na niej umieszczane są na bieżąco wszystkie informacje o działalności klubu ? komunikaty, regulaminy, osiągnięcia itd. Przez ponad 2 lata istnienia strony zanotowano prawie trzysta tysięcy odwiedzin. Strona prowadzona jest przez informatyka SP 2 Sztum Pana Sławomira Wiechowskiego.
Informacje o działalności klubu zamieszczane są również na stronach: www.sztum.pl , www.maratonypolskie.pl, www.pozla.pzla.pl, www.powiatsztumski.pl, www.wrotapomorza.pl

9. Sprawy finansowe
Klub w 2008 roku złożył 12 ofert do urzędów i instytucji, wszystkie zostały pozytywnie rozpoznane i przyjęte do realizacji.
Wszystkie zadania musiały być bardzo dokładnie rozliczone.
Odwiedziliśmy licznych sponsorów na terenie Miasta i Gminy Sztum i Malborka.
Przy takiej obszernej działalności brak jest pracownika w biurze obsługującego przedstawione zadania.
Również niskie jest wynagrodzenie instruktorów osiągających takie sukcesy/trenują 6-7 razy w tygodniu, bardzo liczne wyjazdy na zawody w soboty i niedziele, bezpłatna praca na obozach./ Są to sprawy pilne do rozwiązania.

10. Współpraca z samorządem, środowiskiem
Bardzo dobrze układa się współpraca z samorządem Miasta i Gminą Sztum/U M i G oraz Radą Miasta, Dyrekcją Gimnazjum Sztum, nauczycielami w-f M i G, rodzicami. Przy współpracy z Dziennikiem Bałtyckim występują kłopoty przy umieszczaniu sponsorów w informacjach podawanych na łamach prasy o organizacji imprez, zawodów czy wyjazdów.

11. Pomieszczenie biurowe
W minionym roku dzięki pomocy samorządu M i G Sztum i Dyrekcji Gimnazjum Sztum klub wzbogacił się o nowe umeblowane pomieszczenie z przeznaczeniem na biuro klubu przy hali Gimnazjum Sztum. We własnym zakresie doprowadzono linie telefoniczną i internetową, zakupiono niezbędny sprzęt do biura. Od sponsora ?firmy budowlanej z Elbląga otrzymaliśmy laptop. Rolety założone zostały przez pracowników Firmy U Elżbiety.

Wszystkie zadania te realizowane były ze środków Miasta i Gminy Sztum, Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, Ministerstwa Sportu w Warszawie, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Warszawie, Rady Krajowej LZS w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Sztumie oraz licznych sponsorów ? Bank Spółdzielczy Sztum, PPH Dawid Sztum, Stanisław Remlein Hurtownia Sztum, Andrzej Lubczyński i siatkarze ? amatorzy/Paweł Grabowski, Andrzej Dembiński, Zbigniew Ciesielski, Jarosław Popis, Tomasz Pospychała, Bogdan Owsiany/, Folta Producent Rowerów ? Malbork, PHU ?U Elżbiety Tadeusza Rogackiego Sztum, KBS Sztum, Sobieski-Mulitihurt Sztum, Sklep Obuwniczy G i St. Jezierskich Sztum, Sklep Chemiczny Beata Baran Sztum, Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila” Sztum, Zakłady Elektromechaniczne Franciszka Michalskiego Sztum, SNP Uśnice, Elita Sztum, Zakład Parkieciarski Stanisław Charko, Andrzej Murawski, Józef Kania, PHPP?AWA?Waldemar Fierek Czernin, PHP ?Sultan?Adam Żuchowski Czernin, Kwiaciarnia ?Róża? Sztum, Ciastkarnia ?Ciacho? Ryszarda Kozakiewicza Sztum

Podziękowania dla całego Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, szkoleniowców i Pani księgowej za olbrzymi wkład pracy, zaangażowanie i osiągnięte wyniki.