Powrót do XVI GP Sztumu 2014/2015

Regulamin

REGULAMIN XVI ZIMOWEGO GRAND PRIX SZTUMU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH I DRUGICH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW GRAND W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH – 2014/2015; zapisy:  http://elektronicznezapisy.pl/events?user=2284

1. Cel:
Popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia.
Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym.
Wyłonienie najbardziej uzdolnionych młodzieży do szkolenia w klubie.
Promocja miasta i regionu.

2. Organizator:
Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie.
3. Partnerzy:
Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Sztumskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, ZSZ Barlewiczki, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sztum, Sztumska Agencja Estradowa „Burczyk-Estrada” i liczni sponsorzy.
4 Patronat medialny:
Dziennik Bałtycki; Portal Maratonypolskie.pl
5. Patronat Honorowy:
Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
6. Termin i miejsce:/zgodnie z programem minutowym/
Start i meta na plaży miejskiej w Sztumie, dojazd od ul. Reja.
I bieg – 15 listopad 2014 r. – godz. 10.45,
II bieg – 13 grudzień 2014 r. – godz. 10.45
III bieg – 17 styczeń 2015 r. – godz. 10.45,
IV bieg – 28 luty 2015 r. – godz. 10.45
7. Kategorie i dystanse:
Bieg juniorów 1996-99 (dziewczęta i chłopcy) – 4700 m (1 okrążenie wokół jeziora),
– kat. wiekowe 1996-97 oraz 1998-99.
Bieg główny kobiet – 9400 m (2 okrążenia wokół jeziora)- od II biegu 13 grudnia-1 okrążenie wokół jeziora – 4 700 m!!
– kat. wiekowe: 1995-86; 1985-76; 1975-66; 1965-56; 1955 i starsze.
Bieg główny mężczyzn – 9400 m (2 okrążenia wokół jeziora),
– kat. wiekowe: 1995-86; 1985-76; 1975-66; 1965-56; 1955-46; 1945-36; 1935 i starsi.
Bieg dla dzieci szkół podstawowych – 600 m (dziewczęta i chłopcy),
– rocznik 2002 i młodszych z możliwością wyodrębnienia rocz. 2004 i mł.
Bieg dla młodzieży szkół gimnazjalnych I i II klasy – 1000 m (dziewczęta i chłopcy),
– rocznik 2000-2001.
Program minutowy:
10.45 – marsz Nordic Walking – 4700 m (1 okrążenie wokół jeziora),
11:00 – start biegu szkół podstawowych (dziewczęta i chłopcy) – 600 m,
11:10 – start biegu szkół gimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy) – 1000 m.
11.30 – start biegu głównego mężczyzn i kobiet – 9400 m – 2 okrążenia wokół jeziora,
11.45 – start biegu juniorów – 4700 m (1 okrążenie wokół jeziora).
8.Punktacja:
Indywidualna – za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty w/g klucza:
1 m-30 pkt; 2 m-28 pkt; 3 m-27 pkt; 4 m-26 pkt………;10 m-20 pkt; 11-13 m-19 pkt; 14-16 m-18 pkt; 17-19 m-17 pkt; 20-23 m-16 pkt; 24-27 m-15 pkt; 28-31 m-14 pkt; 32-36 m-13 pkt; 37-41 m-12 pkt; 42-46 m-11 pkt; 47-52 m-10 pkt; 53-58 m-9 pkt; 59-64 m-8 pkt; 65-71 m-7 pkt; 72-78 m-6 pkt; 79-85 m-5 pkt; 86-93 m-4 pkt; 94-101 m-3 pkt; 102-109 m-2pkt; 110 i dalsze -1 pkt.
O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w trzech najlepszych startach. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu.
9.Nagrody:
Bieg główny kobiet i mężczyzn: miejsca I – V puchary i nagrody rzeczowe lub finansowe
W biegu juniorów: miejsca I – III puchary i nagrody rzeczowe.
We wszystkich kategoriach wiekowych za miejsca I – III – puchary lub nagrody rzeczowe.
Nagrody nie będą – dublowane!.
Wysokość nagród i ich rodzaj będzie uzależniony od hojności pozyskanych sponsorów.
Nagrody specjalne:
W biegu głównym kobiet i mężczyzn nagrody dla 3-ch najlepszych sztumian i sztumianek (mieszkańcy Miasta i Gminy).
Dla najlepszego sztumianina-sztumianki w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce.
Po zakończeniu I, II i III edycji biegów – losowanie nagród niespodzianek wśród uczestników wszystkich biegów i marszów.
Dla wszystkich uczestników biegu głównego startujących w ostatnim biegu GP i NW – pamiątkowe medale.
10. II Drużynowe Zimo Mistrzostwa Grand Prix w Biegach Przełajowych po raz drugi w piętnastoletniej historii sztumskiej imprezy, mającej na celu zwiększenie atrakcyjności i masowości imprezy. Do klasyfikacji liczone będą punkty 8 osób z końcowej punktacji Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych (5 mężczyzn i 3 kobiety) zgłoszone do zawodów o jednobrzmiącej nazwie drużyny. Specjalne puchary i nagrody dla wszystkich członków najlepszych trzech drużyn, przy sklasyfikowanych minimum sześciu zespołach.
11. Postanowienia końcowe:
Każdorazowe wpisowe w biegu głównym kobiet i mężczyzn i marszu Nordic Walking – 15,00 zł, osoby powyżej 70 lat (rocznik 1945 i st.) i juniorzy/ki; 1996-1999 i członkowie ZANTYR Sztum – udział bezpłatny!. Mieszkańcy M i G Sztum niebędący członkami LKS ZANTYR – 10 zł.
Wszyscy uczestnicy biegów i marszu otrzymają bezpłatny gorący posiłek i herbatę.
Koszty organizacji pokrywa organizator.
Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły.
Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszającego.
Organizator zabezpiecza przebieralnie, nie odpowiada za zaginione rzeczy podczas imprezy.
W biegu głównym wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach, niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor i sędzia główny biegu.
Numery nadane i wydane podczas I biegu obowiązują w II , III i IV biegu!
Nie zapomnij zabrać numeru!! W ostatnim biegu proszę pamiętać o zabraniu numeru PESEL.

Zgłoszenia www.elektronicznezapisy.pl do dwóch dni przed datą zawodów, ew. na miejscu.. Kontakt tel. 608 038 472; 607 130 044
E-mail: ryszardm@poczta.onet.pl; bogdan-cebula@wp.pl

Imprezą towarzyszącą Grand Prix będzie marsz rekreacyjny Nordic Walking .
Zapraszamy wszystkich do wspólnego biegania i maszerowania !!.

12. Zapisy:
Zapisy na www.elektronicznezapisy.pl do każdego biegu oraz w dniu zawodów w godz. 9:00 -10:45 dla dzieci i młodzieży oraz do biegu głównego do 11:00 w holu Szkoły Podstawowej Nr 2 – Sztum, ul. Reja 15.
13. Wpisowe na numer konta:
LKS Zantyr Sztum – BS Sztum – 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010
ORGANIZATORZY