Powrót do Klub

Komisja Rewizyjna

  • Treć Leon – przewodniczący
  • Kłopotowski Ryszard – vice-przewodniczący
  • Zwolenkiewicz Zbidniew – członek