Powrót do XIX GP Sztumu 2017/2018

Regulamin

REGULAMIN
XIX ZIMOWEGO GRAND PRIX SZTUMUW BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
2017/2018

 

 1. Cel:

Popularyzacja biegania i marszu nordic walking jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia.
Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym.
Promocja Miasta i Gminy Sztum, Powiatu Sztumskiego i regionu.

 1. Organizator:

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie. .

 1. Partnerzy:

Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Pomorskie
Zrzeszenie LZS w Gdańsku, POZLA w Gdańsku, Sztumskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 2 w
Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sztum, Sztumska Agencja Estradowa „BurczykEstrada”,
Wolontariusze Miasta i Gminy Sztum oraz liczni sponsorzy.

 1. Patronat medialny:
 • Dziennik Bałtyck
 • Portal Maratonypolskie.pl
 • TvSztum.pl
 1. Patronat Honorowy:
 • Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
 1. Termin i miejsce:

Biuro zawodów czynne w godz. 9:00 – 11:00 w holu Szkoły Podstawowej Nr 2 – Sztum, ul. Reja 15. Start i meta na plaży miejskiej w Sztumie, dojazd od ul. Reja.
• I bieg – 16 grudnia 2017 r. – godz. 11.00
• II bieg – 20 stycznia 2018 r. – godz. 11.00
• III bieg – 17 lutego 2018 r. – godz. 11.00

 1. Kategorie i dystanse:

Bieg główny kobiet – 9,2 km (2 okrążenia wokół jeziora)
– kat. wiekowe: 1998-89; 1988-79; 1978-69; 1968-59; 1958 i starsze

Bieg główny mężczyzn – 9,2 km (2 okrążenia wokół jeziora)
– kat. wiekowe: 1998-89; 1988-79; 1978-69; 1968-59; 1958-49; 1948-1939; 1938 i starsi

Bieg juniorów 1999 i młodsi(dziewczęta i chłopcy) – 4600 m (1 okrążenie wokół jeziora)
– kat. wiekowe 1999-2000,  2001-2002; 2003 – 2004;

 1. Program minutowy:

11.00 – otwarcie imprezy
11:05 – marsz Nordic Walking – 4600 m (1 okrążenie wokół jeziora)
11:30 – start biegu głównego mężczyzn i kobiet – 9,2 km – (2 okrążenia wokół jeziora)
11:40 – start biegu – 4600 m (1 okrążenie wokół jeziora)

9.Punktacja:

Indywidualna – za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty w/g klucza:
1 m-1 pkt; 2 m-2 pkt; 3 m-3 pkt; 4 m-4 pkt………; 50 m-50 pkt ………, 100 m-100 pkt, itd………, czyli
zawodnik zdobywa tyle punktów które zajął miejsce. W kategoriach wiekowych zaliczane są
punkty z biegu głównego. Im mniej punktów tym wyższe miejsce.
O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna, jak najmniejsza ilość
punktów zgromadzona w trzech startach. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie
w ostatnim biegu. . 

 1. Nagrody:
 • Bieg główny kobiet i mężczyzn: miejsca I – V puchary i nagrody rzeczowe lub finansowe.
 • W biegu juniorów: miejsca I – III puchary oraz nagrody rzeczowe lub finansowe.
 • We wszystkich kategoriach wiekowych za miejsca I – III puchary/statuetki i nagrody rzeczowe lub finansowe.
 • Kategoria małżeństwa: I – III puchary i nagrody rzeczowe.
 • Nagrody nie będą „dublowane”.
 • Warunkiem sklasyfikowania w Grand Prix jest udział w trzech biegach.
 • Wysokość nagród i ich rodzaj będzie uzależniony od hojności pozyskanych sponsorów

Nagrody specjalne:

 • W biegu głównym kobiet i mężczyzn puchary i nagrody dla 3-ch najlepszych sztumian i
  sztumianek (mieszkańcy Miasta i Gminy).
 • Dla najlepszego sztumianina – sztumianki puchary lub statuetki w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce.
 • Po zakończeniu I, II edycji biegów – słodkie upominki lub losowanie nagród niespodzianek wśród uczestników wszystkich biegów i marszów.
 • Dla wszystkich uczestników biegów i marszu NW – po każdym biegu – pamiątkowe medale czyli medal końcowy składany z trzech!!!
 1. Zapisy i wpisowe:

Zgłoszenia www.elektronicznezapisy.pl do każdego biegu na 12 dni przed datą zawodów,
ewentualnie na miejscu z opłatą 50 zł. Wpisowe w systemie „dotpay” przy elektronicznych
zapisach. Kontakt tel. 608 038 472 lub 607 130 044.
• Każdorazowe wpisowe w biegach oraz w marszu N W – 30,00 zł./50 zł w dniu zawodów/
• Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum niebędący członkami LKS ZANTYR – 20 zł w biegu i
marszu Nordic Walking/ w dniu zawodów – 50 zł/
• członkowie ZANTYR Sztum – 10 zł w biegach i marszu N W/w dniu zawodów – 50 zł/
• Osoby powyżej 70 lat (rocznik 1948 i st.), niepełnosprawni w biegu i marszu Nordic Walking oraz w biegu juniorów – bezpłatnie.
Wpisowe uiszczamy przy zapisach elektronicznych w systemie „dotpay” /ewentualnie w biurzezawodów w wysokości 50 zł/

 1. Postanowienia końcowe:

• Wszyscy uczestnicy biegów i marszu otrzymają bezpłatny gorący posiłek i herbatę.
• Koszty organizacji pokrywa organizator.
• Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły.
• Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszającego.
• Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej
z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat
• Organizator zabezpiecza przebieralnie i depozyt, nie odpowiada za zaginione rzeczy podczas imprezy.
• W biegu głównym wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, podpisują oświadczenie o
braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach, niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców.
• Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich
materiałów filmowych i zdjęć
• Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor i
sędzia główny biegu.
• Numery nadane i wydane podczas I biegu obowiązują w II i III biegu!
• Nie zapomnij zabrać numeru!! W ostatnim biegu proszę pamiętać o zabraniu numeru
PESEL.

E-mail: ryszardm@poczta.onet.pl; bogdan-cebula@wp

 Zapraszamy wszystkich do wspólnego biegania i maszerowania!!

Organizatorzy