Zestawienia startów sztumskich maratończyków!

sztumBogdan Cebula , statystyk Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum podaje opracowane, aktualne  wyniki startów sztumskich maratończyków-mieszkańców Miasta i Gminy Sztum. /dane na dzień 31.12.2015 r./

MARATONY-Klasyfikacja według ilości startów(2)

MARATONY-Klasyfikacja według najlepszych czasów