Zestawienia startów i wyników sztumskich maratończyków!!!

sztum

Podajemy komplet uzupełnionych wyników w historii startów sztumskich maratończyków /mieszkańców Miasta i Gminy Sztum/ zebrane i opracowane przez członka i statystyka LKS ZANTYR Sztum Bogdana Cebulę według stanu na dzień 31.12.2015 r.

MARATONY-Klasyfikacja według najlepszych czasów(3)

MARATONY-Klasyfikacja wszech czasów(1)

MARATONY-Klasyfikacja według ilości startów(3)

Dziękujemy Panie Bogdanie!!!

/Prosimy o uwagi!/