Zdjęcia autorstwa Ryszarda Kłopotowskiego i Elwiry Piotrowskiej z biegu 3 maja