Zaproszenie na Mem.W.Murawskiego!!!

Memoriał Wiesława Murawskiego to doskonała okazja do spotkania się po latach sympatyków i ludzi związanych od dawna ze sztumską lekkoatletyką, spotkania uczniów i wychowanków, zawodników-podopiecznych trenera m.in. Gizeli, Danki, Ewy, Waldka, Marka i pozostałych. To okazja do spotkania się kolegów Wiesława z bieżni i skoczni m.in. Stanisława, Jurka…..nie znam wszystkich ale wszystkich zapraszamy. Będzie okazja przy kawie trochę powspominać dawne czasy.

7.40 – r.ż. skok w dal – Wiesław Murawski – 03.06.1967 Wrocław

14 września godzina 16.00 – stadion miejski w Sztumie!!!

Zapraszamy wszystkich w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora, organizatorów LKS ZANTYR Sztum, SCK oraz Rodziny Wiesława i Dyrekcji Zespołu Szkół w Sztumie!!!!!

Ryszard Mazerski