Zaproszenie do gry w karty w „Baśka”!!!

Regulamin
I Otwartych Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w grę, w karty „Baśka” Sztum-07.09.2014 r. godz.13.00
1. Cel:

 •   Popularyzacja gry w karty „Baśka”
 •   Wyłonienie indywidualnych i drużynowych mistrzów Miasta i Gminy Sztum w „Baśka”
 •   Integracja mieszkańców gminy Sztum i mieszkańców województwa Pomorskiego

2. Organizatorzy:

 •   Gmina Sztum
 •   Sztumskie Centrum Kultury
 •   LKS Zantyr

3. Patronat Honorowy:

 •   Burmistrz miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor
 •   Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie Czesław Oleksiak
 •   Patronat medialny:
 •   Dziennik Bałtycki

5. Termin i miejsce zawodów

 •   Zawody odbędą się w dniu 07.09.2014 r. (niedziela) w sali czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie, ul. Reja 13, o godz. 13.00.
 •   Zapisy przyjmowane będą od godz. 12.00. Istnieje możliwość startu indywidualnego oraz całych drużyn z określoną nazwą (występują drużyny 4 osobowe).

6. Zapisy:

 •   Uczestnikami zawodów mogą być kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia
 •   Aby usprawnić rejestrację zawodników oraz drużyn organizatorzy proszą, aby zorganizowane drużyny 4 osobowe zgłaszać wcześniej w formie elektronicznej na adres : zbigniewzwolenkiewicz@wp.pl, www.sztum@zantyr.pl lub pod telefonem 601 676 898.

7. Nagrody:

 • Za zajęcie miejsc I-III indywidualnie zostaną wręczone Puchary Burmistrz Miasta i Gminy Sztum i Dyrektora SCK
 •   Za pierwsze miejsce drużynowo, wszyscy członkowie drużyny otrzymają Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie
 •   Każdy uczestnik zawodów otrzyma pamiątkowy medal I Otwartych Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w grę, w karty „Baśka” _ Sztum 07.09.2014 r.
 •   Na zakończenie zawodów rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe

8. Sprawy finansowe i organizacyjne:

 •   Organizatorzy pokrywają bezpośrednie koszty związane z organizacją mistrzostw.
 •   Opłata startowa wynosi 10 zł. od zawodnika i będzie pobierana przed zawodami.
 •   Dla uczestników organizatorzy zapewniają poczęstunek turystyczny oraz kawę , herbatę i wodę
 •   Zawody będą podzielone na trzy rundy:
 •   I runda 40 rozdań (gier), maksymalny czas 45 minut + 15 minut przerwy
 •   II runda 40 rozdań (gier), maksymalny czas 45 minut + 25 minut przerwy na posiłek
 •   III runda 40 rozdań (gier), maksymalny czas 45 minut + 15 minut przerwy i ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i nagród
 •   Do punktacji końcowej będą zliczane punkty ze wszystkich 120 rozdań.
 •   Wszelkie informacje dotyczące I Otwartych Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w grę, w karty „Baśka” – Sztum 07.09.2014 r. można uzyskać pod numerami telefonów:

Główny organizator LKS Zbigniew Zwolenkiewicz – 601 676 898
Sędzia zawodów Jarosław Gołębiewski – 606 229 466
Prezes LKS Zantyr Ryszard Mazerski  – 608 038 472
Organizatorzy proszą o rozpowszechnienie wiadomości o I Otwartych Indywidualnych i Drużynowych Mistrzostw Miasta i Gminy Sztum w grę, w karty „Baśka” w swoich środowiskach i wśród znajomych.
W imieniu organizatorów
Zbigniew Zwolenkiewicz