Zapraszamy w środę na stadion dzieci na Piknik Lekkoatletyczny!!!

Zapraszamy w środę 31 maja dzieci z rodzicami, opiekunami na stadion miejski w Sztumie na Piknik Lekkoatletyczny o godz. 13.00. Zapowiedź poniżej. Dal wszystkich kiełbaska z grilla, napoje, dla dzieci słodycze i pamiątkowe medale.  W Pikniku organizowanym  w ramach zadania Żyj zdrowo i sportowo” uczestniczyć będzie terapeuta od uzależnień Piotr Kluska.

„Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017”
ZAPOWIEDŹ
Piknik lekkoatletyczny „ O Uśmiech Dziecka” – Sztum 31 maja 2017
1. CEL – bawmy się podczas zawodów lekkoatletycznych „O Uśmiech Dziecka” z okazji Dnia Dziecka w ramach zadania „Żyj zdrowo i sportowo”
– propagowanie sportu masowego z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu Powszechnego
– Lekkoatletyka dla Każdego – szukanie talentów do uprawiania lekkiej atletyki
2. ORGANIZATOR – Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum przy współudziale M-GOPS w Sztumie i SCK Sztum.
3. TETRMIN I MIEJSCE – 31 maja b.r. od godz. 13.00 – stadion miejski
4. Program – dla dziewcząt i chłopców: 60 m, 300, 600 m, w dal, wzwyż, p. palantowa, proponujemy trzy kategorie wiekowe : 2004, 2005 i 2006 i mł
5. Dla uczestników słodycze, napoje, medale a dla najlepszych upominki.
6. Imienne zgłoszenia na miejscu na stadionie przez opiekunów. Ilościowe potwierdzenie – tel. 608 038 472 do 29 maja b.r.Zapraszamy i udanej zabawy!!!!