Zapraszamy na I Sztumski Nocny Bieg Świętojański!!!

REGULAMIN

I SZTUMSKIEGO NOCNEGO BIEGU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO POD PATRONATEM LESZKA TABORA BURMISTRZA  MIASTA I GMINY SZTUM

I.   Cel:

 • popularyzowanie biegania i marszów jako najprostszej formy
 • promocja Miasta i Gminy
 • integracja członków Klubu i mieszkańców Miasta i Gminy

II.    Organizatorzy:

 • Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum przy wsparciu Miasta i Gminy Sztum, SAR Burczyk-Estrada, SCK i PWiK i Kawiarni LIDO i darczyńców.

III.   Termin i miejsce:

 • 24 czerwca 2017 rok, godzina 22.00 – Start i meta na plaży miejskiej w
 • Dystans biegu 4,6 km, oświetloną ścieżką pieszo-rowerową wokół Zajezierskiego.
 • Członkowie klubu nie płacą
 • Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum płacą opłatę startową w kwocie 10 zł.
 • Uczestnicy biegu spoza Miasta i Gminy Sztum płacą opłatę startową w kwocie 20 zł.
 • Opłata startowa na konto klubu 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010 z dopiskiem Bieg Świętojański.

i w dniu zawodów.

 • W biegu mogą startować zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16

IV.   Trasa biegu:

Start i meta na plaży miejskiej w Sztumie, trasa oświetlona, nową ścieżką pieszo-rowerową wokół

Jeziora Zajezierskiego i Bulwarem Zamkowym.

 V. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystans:

19.00 – Wydawanie numerów startowych w budynku na plaży miejskiej w Sztumie.

21.30 – Rekreacyjny marsz Nordic Walking – dystans około 4,6 km.

22.00 – Start biegu kobiet i mężczyzn – dystans około 4,6 km.

23.30 – Dekoracje biegu i losowanie nagród, kiełbaski z grilla.

 • Kategorie kobiet: do 34 lat włącznie, 35-49 lat i 50 lat i
 • Kategorie mężczyzn: wiekowe „do 34 lat” , „35 – 49 lat”, „50  – 59 lat”, „60 lat i starsi”.

 VI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia internetowe od 1 maja do 20 czerwca 2017 do 18.00 na https://elektronicznezapisy.pl/

 • Limit miejsc – 200, w tym 180

–  W wyjątkowych sytuacjach 20 pierwszych – w dniu zawodów, w biurze zawodów od godz. 21.00 do 21.45.

 • Nagrody:
  • W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za m-ca I-III
  • Dla pierwszej zawodniczki i pierwszego zawodnika –
  • Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują na mecie pamiątkowy
  • Losowanie 5 nagród wśród wszystkich uczestników

 VIII. Postanowienia końcowe:

 • Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, odpisując oświadczenie.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych
 • Organizator nie odpowiada za zaginione
 • Organizator zabezpiecza przebieralnie i
 • Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do
 • Zawody odbędą się bez względu na warunki
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich materiałów filmowych i zdjęć.
 • Zapisz się i wystartuj, na pewno

 

Kontakt:

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum e-mail: ryszardm@poczta.onet.pl               tel. 608 038 472 Ryszard Mazerski

 

 

Organizatorzy