Zapraszamy na Bieg 3 Maja – regulamin i zapisy

zapisy

REGULAMIN XXIII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja 2013

 I. Cel:

– uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r.

– popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.

– promocja Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego.

II. Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy:

Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum, Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Sztumskie Centrum Kultury, POZLA w Gdańsku, Polski Związek Lekkiej Atletyki w Warszawie, WZ LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie  i liczni  sponsorzy.

 

III. Patronaty:

– honorowy  – Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego,

– honorowy  – Leszek Tabor – Burmistrz M i G Sztum,

– medialny –  Polska The Times Dziennik Bałtycki.

IV. Termin i miejsce:

– 3 maj 2013 rok, godzina 13.00 – Start i meta przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicz 39.

– Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie ul. Reja 15 – 300 m do miejsca startu – czynne od godziny 10.00.

V. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystanse:

12.50 – Otwarcie zawodów,

12.55 – marsz rekreacyjny Nordic Walking wokół J. Zajezierskiego – ok. 5 km,

13.00 – bieg dziewcząt przedszkolaków „Skrzatów”-rocz. 2006 i mł.-dystans około 300 m,

13.10 – bieg chłopców przedszkolaków „Skrzatów:”-rocz. 2006 i mł.-dystans  około 300 m

13.20 – bieg dziewcząt rocz. 2004 – 2005 – dystans 500 m,

13.30 – bieg chłopców rocz. 2004 – 2005 – dystans 500 m,

13.40 – bieg dziewcząt rocz. 2002 – 2003 – dystans 500 m,

13.50 – bieg chłopców rocz. 2002 – 2003 – dystans 700 m,

14.00 – bieg dziewcząt rocz. 2000 – 2001 – dystans 700 m,

14.10 – bieg chłopców rocz. 2000 – 2001 – dystans 1100 m,

14.20 – bieg dziewcząt i chłopców rocz. 1997 – 1999 – dystans 1100 m,

14.30 – bieg dziewcząt i chłopców rocz. 1996 – 1994 – dystans 1100 m,

14.40 – Dekoracja klas I – II i III – IV , dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych,

15.00 – Bieg główny kobiet i mężczyzn – dystans 10 km /bez atestu/ –  (ulicami Sztumu i Bulwarem Zamkowym nad jeziorem Sztumskim).

– 1 okrążenie małe + 3 okrążenia duże

15.05 – Pozostałe dekoracje młodzieżowe,

16.00 – dekoracje biegu głównego i losowanie nagród.

Kategorie wiekowe kobiet: „open”; 1993-84; 1983-74;  1973-64; 1963 i starsze,

Kategorie wiekowe mężczyzn: „open”, 1993-84; 1983-74; 1973-64; 1963-54; 1953-44; 1943 i starsi.

W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy rocznik 1993 i starsi !- dopuszcza się startu osób młodszych rocznik 1994-1996, jednak roczniki 1995 i 1996 jest wymagana zgoda prawnego opiekuna.

 

VI. Zgłoszenia:

– zgłoszenia do biegu głównego przez internet na stronie www.elektronicznezapisy.pl,  do 30.04. oraz w dniu zawodów od godziny 10.00 do 14.30, zapisy dla dzieci w dniu zawodów od godziny 10.00 w biurze zawodów, kończą się 15 minut przed startem.

VII. Nagrody:

W biegu głównym „open” – nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej szóstki K i M.

W biegu skrzatów – słodycze na mecie dla wszystkich uczestników biegu.

W biegach dla dzieci – pierwsza trójka – nagrody rzeczowe, za I m – statuetka lub puchar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         W kategoriach wiekowych  biegu głównego – pierwszych trzech zawodników nagrody rzeczowe i statuetki lub puchary.

Nagrody specjalne:

Dla najstarszej i najstarszego uczestnika,

Dla 3 najlepszych sztumskich zawodniczek i zawodników w biegu głównym, bez względu na zajęte miejsce (mieszkańcy miasta i gminy Sztum),

Dla najlepszych sztumianek i sztumian w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce (mieszkańcy miasta i gminy Sztum),

Dla najliczniejszej rodziny (rodzice i dzieci, którzy ukończą swoje biegi)- w przypadku większej ilości rodzin o tej samej liczbie członków-losowanie.

Nagrody nie dublują się.

Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.

Dla wszystkich uczestników – medale, napoje, posiłek.

Dla uczestników biegu głównego – medale bite oraz koszulki.

UWAGA:

–        Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL   !!!

–        Organizator zapewnia 400 pamiątkowych medali i koszulek, zawodnicy którzy ukończą bieg i nie otrzymają na mecie medalu oraz koszulki otrzymają je pocztą na koszt organizatora.

 

VIII. Postanowienia końcowe:

– startowe w biegu głównym   – 30 zł do 30 kwietnia,

– 40 zł w dniu zawodów.

Podpisy udziału przy zgłoszeniu elektronicznym – na miejscu  zawodów.

Podwyższona oplata po 30 kwietnia obowiązuje niezależnie od daty rejestracji. Wpłaty nie podlegają zwrotowi.

 

– wpłaty na konto LKS ZANTYR Sztum – 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010 – z dopiskiem: startowe  3 maj- nazwisko i imię.

– w biegu głównym obowiązywać będą chipy-do zwrotu po biegu                                                                                                                                         – startujemy bez przeciwwskazań lekarskich,

– organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków

– organizator zapewnia przebieralnie,

– organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,

– ubezpieczenie należy do uczestników biegu,

– ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,

– wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator biegów i sędzia główny zawodów.

Cała impreza pod hasłem -„Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

 

Kontakt: Ryszard Mazerski – tel/fax  55 27772887, kom. 608038472, 695277202

Bogdan Cebula, kom. 607130044.

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum

e;mail  sztum@zantyr.pl

Strona internetowa: www.zantyr.pl   www.sztum.pl  www.elektronicznezapisy.pl

Organizatorzy