MARSZ NORDIC WALKING DO KLIMBERGOWIC!!

W piątkowe popołudnie 25 kwietnia odbył się kolejny marsz rekreacyjny nordic walking dla mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, tym razem do Gospodarstwa Agroturystycznego „Klimbergowice”.  Zbiórka i wymarsz nastapił z plaży miejskiej w Sztumie. Trasa wynosiła w jedna stronę około 6 km. Udział był bezpłatny. Na zakończenie była kiełbaska z ogniska. Marsz zorganizowano w ramach zadania z Miasta i Gminy Sztum ” Rozwój i propagowanie marszów nordic walking na terenie M i G Sztum” -„Aktywnie poznajemy Gminę Sztum”.

Organizatorem byli: Samorząd Sztumu, LKS ZANTYR Sztum, Stowarzyszenie „Przystanek” Sztumska Wieś.

Zdjęcia Ryszarda Kłopotowski!