Zapowiedź kolejnej imprezy!!!

REGULAMIN  IV  SZTUMSKIEGO  SYLWESTROWEGO  BIEGU

WIECZORNEGO  i  MARSZU  NORDIC  WALKING

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum/ zapisy i opłaty od jutra/czwartek/  na  elektronicznezapisy.pl /

I. Cel:                                                                                                                                        popularyzowanie biegania i marszów jako najprostszej formy ruchu,
– promocja Miasta i Gminy Sztum,
– integracja członków Klubu i mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,
II. Organizatorzy i partnerzy:
Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum przy wsparciu SAR Burczyk-Estrada, SCK i PWiK oraz darczyńców i wolontariatu
III. Patronat Honorowy:
– Burmistrz Miasta i Gminy Sztum – Leszek Tabor
IV. Termin i miejsce:
30 grudnia 2019 rok, godzina 18.00 – Start i meta na plaży miejskiej w Sztumie.
– Dystans biegu 4,6 km, oświetloną ścieżką pieszo-rowerową wokół Jeziora Zajezierskiego.
– Biuro zawodów w budynku na plaży miejskiej w Sztumie.
V. Trasa biegu:
Start i meta na plaży miejskiej w Sztumie, trasa oświetloną, ścieżką pieszo-rowerową wokół
Jeziora Zajezierskiego i Bulwarem Zamkowym.
V. Program zawodów:
15.45– 17.30 Wydawanie numerów startowych i chipów w budynku na plaży miejskiej w Sztumie.
18.00 – Start biegu kobiet i mężczyzn – dystans około 4,6 km (jedno okrążenie wokół jeziora).
18.05 – Start marszu Nordic Walking – dystans około 4,6 km (jedno okrążenie wokół jeziora).
0d 18.15 – ognisko, spotkanie towarzyskie, kiełbaski, gorący napój oraz morsowanie !!!
19.00 – Dekoracje biegu, marszu Nordic Walking, małżeństw i losowanie nagród.
VI. Kategorie:
klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
– klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn
– K i M-16 (16-19 lat)
– K i M-20 (20-29 lat)
– K i M-30 (30-39 lat)
– K i M-40 (40-49 lat)
– K i M-50 (50-59 lat)
– K i M-60 (60-69 lat)
– K i M-70+ (70 lat i starsi)
– kategoria małżeństw
– klasyfikacja open K i M marszu Nordic Walking
VII. Opłaty startowe:
Uczestnicy biegu i marszu NW spoza Miasta i Gminy Sztum płacą opłatę startową w kwocie 30 zł.
– Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum opłata startowa w kwocie 20 zł.
– Członkowie klubu LKS „Zantyr” Sztum opłata startowa w kwocie 10 zł.
– W biegu mogą startować zawodnicy, którzy w dniu biegu mają ukończone 16 lat.
VIII. Zgłoszenia:
Zgłoszenia internetowe do 17 grudnia 2019, do godz. 24.00 na https://elektronicznezapisy.pl/ Wpisowe płatne w systemie „tPay” przy elektronicznych zapisach do 17 grudnia b.r.. Po tym terminie zapisani a nie opłaceni w miarę wolnych miejsc w dniu zawodów – 50 zł. Niezapisani w dniu zawodów w miarę wolnych miejsc w godz. 17.30-17.45 – 50 zł.
– Limit miejsc – 300 (250 biegaczy + 50 uczestników marszu Nordic Walking).
IX. Nagrody:
 W kategorii „Open” kobiet i mężczyzn za m-ca I-III puchary i nagrody.
 W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za m-ca I-III puchary lub statuetki.
 W marszu Nordic Walking open K i M za m-ca I-VI puchary oraz upominki
 Wszyscy uczestnicy biegu i marszu NW otrzymują na mecie pamiątkowy medal.
 Dla trzech pierwszych małżeństw (suma czasów) statuetki i upominki.
 Losowanie 10 nagród wśród wszystkich uczestników biegu i marszu NW.
 Dla wszystkich uczestników – kiełbasa z grilla i gorący napój.
 Specjalna nagroda dla 3 najbardziej wyróżniających się „przebierańców”.
X. Postanowienia końcowe:
– Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie.
– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu.
– Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat
– Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy.
– Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
– Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
Zgłoszenie i udział w zawodach to wyrażanie zgody na używanie i rozpowszechnianie Swojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora LKS Zantyr Sztum dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy. Zgoda obejmuje formy publikacji /listy, komunikaty/ w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w internecie, relacja w gazecie, film promocyjny itp. Wizerunek młodocianych może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie. Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.
Zapisz się i wystartuj, na pewno warto. Super zabawa !!! Wszystkie informacje na www.zantyr.pl
Kontakt:
Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, Sztum mail: sztum@zantyr.pl; tel. 607 130 044 Bogdan Cebula
Organizatorzy