Zantyr zaprasza do Szkoły Pływania w ramach Sportowych Wakacji!

pływanie [1280x768]

 ?Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2015?.