Zakończenie nauki pływania 2016!!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Uczestnicy nauki pływania podczas zakończenia zadania!!!

W dniu dzisiejszym zakończyła się nauka pływania dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Sztum.  64 dzieci otrzymało dyplomy ukończenia Letniej Szkoły Pływania, 16 otrzymało wyróżnienia za 100  % frekwencje,  11 za postępy i duże postępy w pływaniu. Były słodkie upominki, lody. Zajęcia bardzo dobrze prowadzili instruktorzy Iwona Burczyk i Piotr Spiżewski. Zadanie finansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2016, realizowane od 12 lat przez działaczy Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum pod nazwą Żyj zdrowo i sportowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe” w ramach obchodów 600-lecia Sztumu. Wsparcia udzieliła SAR Burczyk Estrada Krzysztofa Burczyka, Sztumskie Centrum Kultury, PWiK Sztum oraz sztumscy ratownicy WOPR Agnieszka Podlewska i Marek Zarański. Gośćmy podsumowania nauki pływania na plaży miejskiej w dniu dzisiejszym byli:  Czesław Oleksiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie, Małgorzata Kozłowska – z-ca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie, Adam Karaś – Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury, Zygmunt Słupecki – LKS ZANTYR Sztum.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Goście dzisiejszego podsumowania!

Ryszard Mazerski