Zakończenie „Letniej Szkoły Pływania”!

W miniony, zimny i deszczowy piątek na plaży miejskiej w Sztumie zakończona została Letnia Szkoła Pływania w ramach Sportowych Wakacji organizowanych przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum. Zajęcia prowadzone były przez instruktorów Arkadiusza Piróga i Seweryna Jażdżewskiego, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem.

Więcej informacji i zdjęć przedstawimy wkrótce!!

„Zadanie sfinansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2015” z programu Sportowych Wakacji „Żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe” realizowanego przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum.