Zakończenie akcji nauki pływania.

Na kąpielisku miejskim w Sztumie zakończona została nauka pływania dla dzieci i młodzieży. Finansowana była ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach zadania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej „Żyj zdrowo i wzorowo-uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe” dla ponad stu uczestników. Wszyscy obecni otrzymali dyplomy uczestnictwa w „Letniej Szkole Nauki Pływania w Sztumie”, które wręczali Alicja Podlewska-Z-ca Burmistrza MiG Sztum, Bartosz Mazerski-radny M i G Sztum, Adam Karaś – Dyrektor SCK oraz organizatorzy i współorganizatorzy. Wszyscy otrzymali również pyszne lody.

Organizatorem był Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum przy pomocy SCK, SAR Burczyk Estrada, PWiK Sztum oraz grupy sztumskich ratowników. Podziękowania dla wszystkich a w szczególności za wzorowo przygotowanie i prowadzenie zajęć przez Arkadiusza Piróg i Seweryna Jażdżewskiego.