Z kart historii sportu sztumskiego!! C.d.!

Z Gazety Sztumskiej z dnia  18 maja 1995 roku wyniki biegu głównego VI Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja ze startem i metą w Parku Miejskim w Sztumie:

Kobiety:

1. Nakielna Agnieszka-Jurand M-k

2. Dziwosz Katarzyna-Jurand M-k

3. Urbanowska Magda – Sztum

4. Kopecka Monika-Jurand M-k

5 m Kwiatkowska Aniela – Sztum.  Foto z 1994 roku

6 m Godlewska Justyna – Jurand Malbork

Mężczyźni:

1 m Jażdżewski Mirosław – Elbląg

2 m Molenda Tomasz – Malbork

3 m Mazerski Bartosz – Sztum/Jurand Malbork/

Zawodnicy  Juranda Malbork to moi podopieczni.

Ryszard Mazerski