Z historii Biegu 3 Maja!!

Tak o Sztumskich Biegach Solidarności 3 Maja pisałem w 2007 roku na naszej stronie przed XVII edycją tej imprezy:

„Sztumskie Biegi Solidarności powstały z inicjatywy działaczy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Sztumie /siedzibę miało w piwnicach budynku kina/- Jerzego Czaji i Zbigniewa Jaździewskiego. Z propozycją zorganizowania imprezy biegowej dla społeczeństwa sztumskiego z okazji Święta 3 Maja zwrócili się do działaczy sztumskiej Solidarności, m.in. Lecha Wnukowskiego. W tym czasie w Sztumie nie było żadnych imprez biegowych, a przypomnieć trzeba , że w latach 70 i 80 były liczne imprezy biegowe -uliczne i przełajowe o randze ogólnopolskiej. O tym napiszemy w następnych informacjach.

I tak 1990 roku zrodził się Sztumski Bieg Solidarności z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozgrywany w Parku Miejskim. Od 1990 roku nieprzerwanie do 2005 roku MKK NSZZ Solidarność w Sztumie przeprowadził szesnaście biegów. Do X jubileuszowego biegu komitetowi organizacyjnemu przewodniczył Edward Studziński. Od VI biegu w organizacji imprezy uczestniczy Włodzimierz Grekulak, który od 2000 roku, czyli od XI biegu przejmuje funkcję dyrektora biegu. W 2006 roku następuje przerwa w organizacji tej imprezy. A szkoda.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczeństwa sztumskiego. Przyjeżdżało wielu biegaczy z Polski – Katarzyna Dziwosz, Renata Antropik, Leszek Zblewski, Dariusz Klein, Jarosław Czubaszek i inni – medaliści Mistrzostw Polski, reprezentanci kraju. W biegach corocznie startowało w granicach 400 – 500 uczestników. Rekordowa liczba startujących jest trudna do ustalenia, ze względu na brak wszystkich danych. Według zachowanych materiałów najwięcej uczestników było w 2000 roku – 530. Brak jest danych za 1998 i 2001 rok.

Imprezy przeprowadzane w takich okazałych rozmiarach były możliwe dzięki wsparciu idei Solidarności przez wielu sponsorów. Były lata, że lista darczyńców liczyła prawie sto pozycji. Kiedy znaczenie Solidarności ulega osłabieniu, spada hojność sponsor, mniej środków, spada ranga imprezy, liczba uczestników. W roku 2004 było 347, w 2005 – 335.

Trzeba przypominać, że X Jubileuszowy Sztumski Bieg Solidarności wygrywa zawodnik gospodarzy Bartosz Mazerski./obecnie zawodnik Zantyru/. Sukces powtarza w 2001 roku /po emocjonującym finiszu na ostatnich metrach z bardzo utytułowanym Dariuszem Kleinem z Oleśniczanki. Wygrywa ponownie w 2002 , 2003 i 2004 roku.

W wszystkich biegach, w których startował stawał zawsze na podium. Rekordzistką w śród pań jest Katarzyna Dziwisz z Malborka /wychowanka Ryszarda Mazerskiego/, która od 1997 wygrywała nieprzerwanie.

W roku bieżącym MKK NSZZ Solidarność powierzyła organizację XVII Sztumskiego Biegu Solidarności Lekkoatletycznemu Klubowi Sportowemu ZANTYR Sztum./podpisano porozumienie pomiędzy Sztumska Solidarnością, Miastem i Gminą Sztum, Starostwem Sztumskim i LKS Zantyr Sztum na piecioletni okres organizacji imprezy./

Najlepsi w Biegu Głównym Sztumskiego Biegu Solidarności w latach 1998 – 2005

 

Rok

Miejsce

Mężczyźni

Miejsce

Kobiety

2005

1

Leszek Zblewski /Remus Kościerzyna/

1

Katarzyna Dziwosz /Malbork/

2

Jarosław Czubaszek /Grudziądz/

2

Beata Górzyńska /Iława/

3

Bartosz Mazerski /Zantyr Sztum/

3

Elżbieta Tuwalska /Grabowiec/
2004

1

Bartosz Mazerski /Zantyr Sztum/

1

Katarzyna Dziwosz /Malbork/

2

Cezary Zieliński /Rodło Kwidzyn/

2

Katarzyna Misarko /Lider M-k/

3

Mariusz Laut /Rodło Kwidzyn/

3

Agata Manteufel /Victoria/
2003

1

Bartosz Mazerski /Sztum/

1

Katarzyna Dziwosz /Malbork/

2

Dariusz Klein /Oleśniczanka/

2

Danuta Kopczyńska /Rodło K-n/

3

Piotr Śliwiak /Braniewo/

3

Barbara Krawczyk /Ostróda/
2002

1

Bartosz Mazerski /Sztum/

1

Katarzyna Dziwosz /Malbork/

2

Dariusz Klein /Oleśniczanka/

2

Barbara Krawczyk /Ostróda/

3

Piotr Śliwiak /Braniewo/

3

Elżbieta Raburska /Technik M-k/
2001

1

Bartosz Mazerski /Sztum/

1

Katarzyna Dziwosz /Malbork/

2

Dariusz Klein /Olesniczanka/

2

Renata Antropik /Warszawianka/

3

Roman Hudzik /Pelplin/

3

Danuta Kopczyńska /Kwidzyn/
2000

1

Roman Hudzik /Pelplin/

1

Katarzyna Dziwosz /Malbork/

2

Bartosz Mazerski /Sztum/

2

Renata Antropik/Warszawianka/

3

Piotr Śliwiak /Braniewo/

3

Justyna Gruca /Kwidzyn/
1999

1

Bartosz Mazerski /Sztum/

1

Katarzyna Dziwosz /Malbork/
1998

1

Roman Hudzik /Pelplin/

1

Katarzyna Dziwosz /Mazerski

2

Bartosz Mazerski /Sztum/

2

Magda Andzelak /Malbork/

3

Szajkowski Arkadiusz /Elbląg/

3

Urbanowska Magda /Sztum/