XVII Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajach 2015/2016


logo zoltypop (2)
sztum

]}]]]]]]herbpowiatu

pobraneherb

 

 

 

REGULAMIN XVII ZIMOWEGO GRAND PRIX SZTUMU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

i  III DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW GRAND PRIX W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH    /Uwaga zmiana: zapisy na:    nowe.elektronicznezapisy.pl

  1. Cel:

Popularyzacja biegania i nordic walking jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia.

Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym.

Wyłonienie najbardziej uzdolnionych  młodzieży do szkolenia w klubie.

Promocja miasta i regionu.

X lat Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum

  1. Organizator:

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie.

  1. Partnerzy:

Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, POZLA w Gdańsku, Sztumskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, ZSZ Barlewiczki, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sztum, Sztumska Agencja Estradowa „Burczyk-Estrada” i liczni sponsorzy.

4  Patronat medialny:

Dziennik Bałtycki; Portal Maratonypolskie.pl

  1. Patronat Honorowy:

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

  1. Termin i miejsce oraz zapisy – uwaga zamiana strony zapisów-link do zapisów to  – http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/45/groups.html

Biuro zawodów czynne w godz. 9:0010:30 dla dzieci i młodzieży oraz do biegu głównego do 11:00 w holu Szkoły Podstawowej Nr 2 – Sztum, ul. Reja 15. Start i meta na plaży miejskiej w  Sztumie, dojazd od  ul. Reja.

I bieg –  12 grudnia  2015 r. – godz. 10.45

II bieg – 16 stycznia 2016 r. – godz. 10.45

III  bieg – 6 lutego 2016 r. – godz. 10.45

  1. Kategorie i dystanse:

Bieg główny kobiet – 9400 m (2 okrążenia wokół jeziora),

– kat. wiekowe: 1996-87; 1986-77; 1976-67; 1966-57; 1956-47; 1946  i starsze.

Bieg główny mężczyzn – 9400 m  (2 okrążenia wokół jeziora),

– kat. wiekowe:  1996-87; 1986-77; 1976-67; 1966-57; 1956-47; 1946-1937; 1936 i starsi.

Bieg juniorów 1997-2000(dziewczęta i chłopcy) – 4700 m (1 okrążenie wokół jeziora),

– kat. wiekowe 1997-98 oraz  1999-2000

Bieg dla dzieci szkół podstawowych – 600 m (dziewczęta i chłopcy),

– rocznik  2005 i młodsi

– rocznik 2003 -2004

Bieg dla młodzieży szkół gimnazjalnych  I i II klasy – 1000 m (dziewczęta i chłopcy),

– rocznik 2001-2002.

Program minutowy:

10.45 – marsz Nordic Walking – 4700 m (1 okrążenie wokół jeziora),

10:50 – start biegu szkół podstawowych rocz. 2005 i mł (dziewczęta i chłopcy) – 600 m,

11.00 –start biegu szkół podstawowych rocz. 2003-2004 (dziewczęta i chłopcy) – 600 m,

11:10 – start biegu szkół gimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy) – 1000 m.

11.30 – bieg główny mężczyzn  i kobiet – 9400 m – 2 okrążenia wokół jeziora, 

11.45 – start biegu  – 4700 m (1 okrążenie wokół jeziora).

8.Punktacja:

Indywidualna – za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty w/g klucza:

1 m-30 pkt; 2 m-28 pkt; 3 m-27 pkt; 4 m-26 pkt………;10 m-20 pkt; 11-13 m-19 pkt; 14-16 m-18 pkt; 17-19 m-17 pkt; 20-23 m-16 pkt; 24-27 m-15 pkt; 28-31 m-14 pkt; 32-36 m-13 pkt; 37-41 m-12 pkt; 42-46 m-11 pkt; 47-52 m-10 pkt; 53-58 m-9 pkt; 59-64 m-8 pkt; 65-71 m-7 pkt; 72-78 m-6 pkt; 79-85 m-5 pkt; 86-93 m-4 pkt; 94-101 m-3 pkt; 102-109 m-2pkt; 110 i dalsze -1 pkt.

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w trzech startach. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu. 

9.Nagrody:

Bieg główny kobiet i mężczyzn: miejsca I – V puchary i nagrody rzeczowe lub finansowe

W biegu  juniorów: miejsca I – III puchary i nagrody rzeczowe. W biegach dzieci i młodzieży -upominki

We wszystkich kategoriach wiekowych za miejsca I – III – puchary lub nagrody rzeczowe.

Nagrody nie będą „dublowane”.

Wysokość nagród i ich rodzaj będzie uzależniony od hojności pozyskanych sponsorów.

Nagrody specjalne:

W biegu głównym kobiet i mężczyzn nagrody dla 3-ch najlepszych sztumian i sztumianek (mieszkańcy Miasta i Gminy).

Dla najlepszego sztumianina-sztumianki w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce.

Po zakończeniu I, II  edycji biegów – losowanie nagród niespodzianek wśród uczestników wszystkich biegów i marszów.

Dla wszystkich uczestników biegu głównego startujących w ostatnim biegu GP i NW – pamiątkowe medale.

  1. III Drużynowe Zimowe Mistrzostwa Grand Prix w Biegach Przełajowych Do klasyfikacji liczone będą punkty 8 osób z końcowej punktacji Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych (5 mężczyzn i 3 kobiety) zgłoszone do zawodów o jednobrzmiącej nazwie drużyny. Specjalne puchary i nagrody dla wszystkich członków najlepszych trzech drużyn, przy sklasyfikowanych minimum sześciu zespołach.
  2. Postanowienia końcowe:

Zapisydo każdego biegu do dwóch dni przed datą zawodów  Link do zapisów – http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/45/groups.htmlew. na miejscu.. Kontakt tel. 608 038 472; 607 130 044

Każdorazowe wpisowe w biegu głównym kobiet i mężczyzn – 20,00 zł,  NW-10 zł; osoby powyżej 70 lat (rocznik 1946 i st.) i juniorzy/ki; 1997-2000 i członkowie ZANTYR Sztum- udział bezpłatny!  Mieszkańcy M i G Sztum  niebędący członkami LKS ZANTYR – 10 zł.

Wszyscy uczestnicy biegów i marszu otrzymają bezpłatny gorący posiłek i herbatę.

Koszty organizacji pokrywa organizator.

Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły.

Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszającego.

Organizator zabezpiecza przebieralnie i depozyt, nie odpowiada za zaginione rzeczy podczas imprezy.

W biegu głównym wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach, niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor i sędzia główny biegu.

Numery nadane i wydane podczas I biegu obowiązują w II  i  III  biegu!

Nie zapomnij zabrać numeru!! W ostatnim biegu proszę pamiętać o numerze PESEL.

E-mail: ryszardm@poczta.onet.plbogdan-cebula@wp.pl

Imprezą towarzyszącą Grand Prix będzie marsz rekreacyjny Nordic Walking .

Zapraszamy wszystkich do wspólnego biegania i maszerowania !!.

  1. Wpisowe na numer konta:

LKS Zantyr Sztum – BS Sztum – 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010

                                                                                                                   Organizatorzy