PIĄTKA NA PODIUM W PUCHARZE POLSKI W NW W OSIELSKU!


W PUCHARZE POLSKI/ŚWIATA/ W NORDIC WALKING W OSIELSKU Z UDZIAŁEM PRAWIE 500 OSÓB NA PODIUM STANĘŁO  PIĘCIU ZAWODNIKÓW LEKKOATLETYCZNEGO KLUBU SPORTOWEGO ZANTYR SZTUM , W  TYM TRZECH NA NAJWYŻSZYM:

Anaczkowska Krystyna 5 km-V m

Anaczkowski Mirosław 10 km-II m M-50 /piąty open/

Brzustewicz Aleksandra 5 km-VI m

Derengowska Wanda 5 km-IV m

Janowska Krystyna 5 km-15 m

Kasprzyk Eugenia 5 km-16 m

Kłopotowski Piotr 5 km-VII m

Kłopotowski Ryszard 5 km-14 m

Kołpak Irena 5 km-V m

Kołpak Jan 5 km-I m M-65

Krawczykowska Barbara 5 km-VIII m

Langmeser Regina 5 km-13 m

Lipińska Regina 5 -IV m

Mazerska Maria 5 km-I m K-65

Podolska Krystyna 5 km-17 m

Podolski Mirosław 5 km-VI m

Stępka Brygida 5 km-12 m

Szpalerska Mirosława 5 km-VI m

Wnuk Elżbieta 5 km-X m

Zembrzuska Ewa 5 km-II m K-60

GRATULACJE!!

Wszystkie wyniki na www.datasport.pl