Wrócili z obozu ze Sztutowa!!!

W dniu dzisiejszym cało i zdrowo wróciła grupa uczniów z terenu Miasta i Gminy z obozu sportowo-rekreacyjnego ze Sztutowa. Byli szczęśliwi …na widok Rodziców i bardzo zadowoleniu z pobytu/pytaliśmy o to tuż po przyjeździe.

Podziękowania dla opiekunów i trenerów!

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywana Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017 a realizowane przez LKS Zantyr Sztum pod nazwą „Żyj zdrowo i wzorowo uczęszczając na pozalekcyjne zajęcia sportowe” przy ścisłej współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.