Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków LKS ZANTYR Sztum!

Zarząd Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum podjął uchwałę o zwołaniu w dniu 16 listopada 2016 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków klubu. Zebranie odbędzie się w sali czekoladowej Sztumskiego Centrum Kultury ul. Reja o godzinie 17.00 w pierwszym terminie, o godz. 17.15 w drugim terminie.

Więcej informacji wkrótce!

Zapraszamy!!!!