Wakacyjny obóz sportowo – rekreacyjny w Sztutowie

PROMYK [1280x768]

 

Organizatorami obozu jest Lekkoatletyczny Klub „Zantyr” oraz Klub Gier Planszowych „Pionkolandia”.

 ?Zadanie współfinansowane ze środków Miasta i Gminy Sztum w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2015?.

Liczna uczestników obozu: 30

Zapytania proszę kierować bezpośrednio Bartosza Mazerskiego, Sławomira  Wiechowskiego lub przez mail: (pionkolandia@gmail.com)