VIII Jesienny Bieg Gburów!!!

thumb.html ndVIII JESIENNY BIEG GBURÓW
12 września 2015 roku
NOWY DWÓR GDAŃSKI
REGULAMIN poniżej:
I. Cel
– Popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy
ruchu.
– Promocja Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Powiatu Nowy Dwór Gdański i
Pomorza.
II. Organizator
ŻUŁAWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE Nowy Dwór Gdański
Współorganizatorzy:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Nowy Dwór Gdański
SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY Nowy Dwór Gdański
Partnerzy:
URZĄD MIEJSKI Nowy Dwór Gdański,
STAROSTWO POWIATOWE Nowy Dwór Gdański
URZĄD GMINY Stegna
URZAD GMINY Ostaszewo
STOWARZYSZENIE KOCHAMY ŻUŁAWY,
POMORSKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE
ŻUŁAWSKA SPÓŁDZIELNIA „Samopomoc Chłopska” Nowy Dwór Gdański
SZOP Spółka z o.o Nowy Dwór Gdański
CENTRALNY WODOCIĄG ŻUŁAWSKI Spółka z o.o
III. Patronaty:
– Honorowy – Bieg Gburów- Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.
– Honorowy – Marsz Nordic Walking – Starosta Nowodworski
– Medialny – Dziennik Bałtycki, Stowarzyszenie Kochamy Żuławy, Potral
zulawyimierzeja24.pl, Maratonypolskie.pl,
IV. Termin i miejsce:
– 12.09. 2015 rok, godz. 12.00. Start i meta przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul.
Drzymały.
– Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej ul. Drzymały – 100 m do miejsca startu – czynne od godziny 09.00.
V. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystanse:
11:30 – Otwarcie imprezy
12.00 – Marsz rekreacyjny Nordic Walking – 3,6 km (1 pętla)
12.10 – Bieg Krasnali – chłopcy i dziewczęta – rocznik 2006 i młodsi – dystans ok.200m.
12.20 – Dekoracja zwycięzców biegu Krasnali
12.30  Bieg Podstawówek chłopcy i dziewczęta – rocznik 2005-2003 – dystans ok. 600m
12.40 – Dekoracja zwycięzców biegu Podstawówek
12.50 – Bieg Młodzieży Gimnazjalnej chłopcy i dziewczęta – rocznik 2002-2000 –
(Drzymały-Morska – Rondo-Bulwar nad Tugą – Drzymały przez park) dystans ok. 1000m
13.10 – Dekoracja biegów Młodzieży Gimnazjalnej
13.30 – JESIENNY BIEG GBURÓW kobiety i mężczyźni. Dystans – 10,8 km ulicami miasta
15.00 – Dekoracja zwycięzców VIII JESIENNEGO BIEGU GBURÓW
15:20 – Losowanie nagród
15:30 – Oficjalne zakończenie imprezy.
KATEGORIE WIEKOWE
WIEK KOBIET MĘŻCZYZN
16-19 K1 M1
20-29 K2 M2
30-39 K3 M3
40-49 K4 M4
50-59 K5 M5
60 i starsi M6
W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy z rocznika 1999 i starsi !
Roczniki 1999 i 1998 wymagają pisemnej zgody prawnego opiekuna.
W przypadku, gdy uczestnik biegu z rocznika 1997 w dniu biegu okaże dokument
tożsamości potwierdzający pełnoletniość, zgoda prawnego opiekuna nie będzie
wymagana.
VI. Sędziowie Biegu: Lubomir Głowacki; Artur Bryk
Koordynatorzy Biegu: Patrycja Pipała, Seweryn Jażdżewski
VI. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do biegu głównego można dokonywać:
– przez internet www.elektronicznezapisy.pl, do 11.09. 2015
– w dniu zawodów od godziny 9.00 do 14.30, w biurze zawodów.
– zapisy dzieci w dniu zawodów od godziny 9.00 w biurze zawodów – najpóźniej 30 minut
przed startem biegu.
VII. Nagrody:
– W biegu KRASNALI – słodycze na mecie dla wszystkich uczestników biegu + medale dla pierwszych trzech chłopców i dziewcząt,
– W biegu Podstawówek — słodycze na mecie dla wszystkich uczestników biegu + medale dla pierwszych trzech chłopców i dziewcząt,
– W biegu Młodzieży Gimnazjalnej – słodycze na mecie dla wszystkich uczestników biegu, + statuetki dla zwycięzców + medale dla pierwszych trzech chłopców i dziewcząt,
– W kategoriach wiekowych biegu głównego – zwycięzcy kategorii wiekowych puchar +
słodki upominek
– W biegu głównym „open” – nagrody finansowe 600 zł ? 400 zł- 300 zł oraz puchary dla pierwszej trójki. Nagrody finansowe będą wypłacane zgodnie z przepisami finansowymi obowiązującym w tym zakresie.
– Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia po biegu głównym kontroli antydopingowej.
Nagrody specjalne:
– Dla najstarszej i najstarszego uczestnika,
– Dla najlepszej i najlepszego zawodnika Nowego Dworu Gdańskiego w biegu
głównym (mieszkańcy miasta i gminy Nowy Dwór Gdański),
– Nagrody nie dublują się.
– Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.
– Dla wszystkich uczestników – medale, napoje, posiłek.
– Dla uczestników biegu głównego i marszu Nordic Walking ? medale bite
VIII. Postanowienia końcowe:
– Startowe w biegu głównym wynosi 20 zł. Płatne przelewem bankowym do dnia
11.09.2015r.
– Startowe w dniu biegu wynosi 30 zł.
– Wpłaty internetowe nie podlegają zwrotowi.
– Startowe w Marszu Nordic Walking wynosi 10 złotych
Wpłaty należy dokonywać na konto Żuławskiego Towarzystwa Sportowego
Numer konta: 92 8306 0003 0001 7271 2000 0010
z dopiskiem: JBG, imię i nazwisko.
– Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność. Zawodnicy
podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w rywalizacji sportowej w
biegach długich oraz, że zapoznali się z regulaminem biegu, na listach startowych w
biurze zawodów.
– Organizator zapewnia przebieralnie.
– Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy.
– Ubezpieczenie należy do uczestników biegu.
– Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.
– Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
– Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny i Koordynator biegu.
Kontakt:
Seweryn Jażdżewski Patrycja Pipała
tel. 667301557 tel. 725901393
mail  jazdzewski.s@gmail.com mail ,  patrycjandg@gmail.com
Ireneusz Stolarz
Tel. 55 246 27 07
Kom: 697971208
Mail: ztsnowy@wp.pl
Adres: Żuławskie Towarzystwo Sportowe, ul. Warszawska 22; 82-100 Nowy Dwór Gdański
Strona www: elektronicznezapisy.pl/ (uzupełnie po Pana poprawkach)
fanpage na portalu FACEBOOK -Nowy Dwor Gdanski Biega