Stadion w Sztumie!!!

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Modernizacja stadionu sztumskiego dobiega końca!!!