Sportowe Jubileusze w 2015 roku w Sztumie!

Herb

W 2015 roku w Sztumie obchodzić będziemy  jubileusze:

– XXV Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja

– X-lecie działalności LKS ZANTYR Sztum

XXV Międzynarodowy Sztumski Bieg Solidarności 3 Maja / z roczną przerwą/ w 2015 roku będzie miał szczególna oprawę a w trakcie imprezy rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Służb Więziennych w biegu na 10 km oraz  Mistrzostwa Powiatu Sztumskiego w biegu na 10 km.

Wszystkie imprezy organizowane przez LKS Zantyr Sztum w 2015 roku będą pod hasłem „X lat LKS ZANTYR Sztum –  mieszkańcom Miasta i Gminy Sztum”

Informujemy działaczy Victorii Sztum, że to już 35 lat działalności tego klubu w Sztumie w 2015 roku. Służymy materiałami i informacją, kiedy i kto zakładał klub!!

695277202