Składki członkowskie -komunikat!!!

Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum zwraca się z prośbą do swoich członków o uregulowanie zaległych składek członkowskich za 2014/15 do końca czerwca b.r. Brak uregulowanych składek spowoduje niemożliwość udziału we wspólnych wyjazdach krajowych i zagranicznych, jak i organizowanych imprezach klubowych. W dalszej konsekwencji spowoduje zawieszenie w prawach członka klubu i skreślenie z listy członków.

Zarząd LKS ZANTYR Sztum