Siatkówka na plaży w sobotę!!

REGULAMIN OTWARTYCH ZAWODÓW W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
Organizator:SCK SZTUM, UMiG, LKS ZANTYR SZTUM
Miejsce: Plaża Miejska w Sztumie
Data: 19.07.2014r. godz 9-30 (zapisy na miejscu od godz. 8 30 do 9,30)
Turniej z podziałem na kategorie wiekowe bez podziału na płeć:
– dzieci i młodzież do lat 15(zespoły 3 osobowe)
– kategoria OPEN (zespoły dwuosobowe).
Podział na grupy wiekowe uzależniony jest od ilości zgłoszonych drużyn i może ulec zmianie(zniesieniu poszczególnej grupy wiekowej i połączeniu z inną grupą)
System rozgrywek „pucharowy” , „radziecki” lub w grupach „każdy z każdym” uzależniony od ilości zgłoszonych osób.
Dla wszystkich uczestników słodki upominek, a dla 3 najlepszych drużyn w danej kategorii dyplomy i drobne nagrody rzeczowe(upominki) .
OMÓWIENIE ZASAD PRZED ROZPOCZĘCIEM TURNIEJU
Zawody odbędą się bez względu na pogodę. O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator.
Zapraszają organizatorzy