Ruszyły zapisy na XXI Grand Prix Sztumu!

Ruszyły zapisy na XXI Zimowe Grand Prix Sztumu w Biegach i Marszu Nordic Walking 2019/2020 pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum na 15-lecie Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr. Zapisy tradycyjnie na https://elektronicznezapisy.pl

Link do zapisów:

REGULAMIN

XXI  ZIMOWEGO GRAND PRIX SZTUMU w biegach i marszu Nordic Walking 2019/2020 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

 1. Cel:

Popularyzacja biegania i marszu nordic walking jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia.

Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym.

Promocja Miasta i Gminy Sztum, Powiatu Sztumskiego i Powiśla i regionu pomorskiego

15-lecie Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr Sztum

 1. Organizator i współorganizatorzy:

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie oraz SCK i SAR Burczyk Estrada.

 1. Partnerzy:

Miasto i Gmina Sztum, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Pomorska Federacja Sportu w Gdańsku, Pomorskie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, POZLA w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury,  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sztum, Sztumska Agencja Estradowa „Burczyk-Estrada”, Wolontariusze Miasta i Gminy Sztum i liczni darczyńcy.

 1. Patronat medialny:
 • Dziennik Bałtycki
 • Portal Maratonypolskie.pl
 • TV Sztum
 1. Patronat Honorowy:
 • Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
 1. Termin i miejsce:

Biuro zawodów biegu głównego czynne w godz. 9:00-13:00 w budynku Kino-Teatru w Sztumie, ul. Reja 13. Start i meta na plaży miejskiej w Sztumie, dojazd od  ul. Reja.

 • I bieg – 7 grudnia 2019 r. – godz. 11.00
 • II bieg – 1 lutego 2020 r. – godz. 11.00
 • III bieg – 29 lutego 2020 r. – godz. 11.00 – zakończenie – 13.00 – sala SCK
 1. Kategorie i dystanse:

Bieg główny kobiet – 9,2 km (2 okrążenia wokół jeziora)

– kat. wiekowe: 2000-91; 1990-81; 1980-71; 1970-61; 1960 i starsze.

Bieg główny mężczyzn – 9,2 km (2 okrążenia wokół jeziora)

– kat. wiekowe: 2000-91; 1990-81; 1980-71; 1970-61; 1960-51; 1950-1941; 1940 i starsi.

Bieg juniorów 2001- 2004 /kat. wiekowe 2001-2002 oraz  2003-2004/ oraz młodzicy rocznik 2005-2006 – jedno okrążenie 4 600 m

Marsz Nordic Walking K i M – 4 600 m – 1 okrążenie wokół jeziora/bez nagradzania open/

kategorie wiekowe K i M – do lat 19; 20-39 l; 40-59 l; 60 -69/, 70 +

 1. Program minutowy:

10.40 – rozgrzewka dla uczestników Marszu NW i chętnych  biegaczy na dystansie 4,6 km

10.55 – otwarcie imprezy

11:03 – start biegu – 4600 m (1 okrążenie wokół jeziora)

11:04 – marsz Nordic Walking – 4600 m (1 okrążenie wokół jeziora)

11.05 – wspólna rozgrzewka biegaczy

11:15 – start biegu głównego mężczyzn i kobiet – 9,2 km – (2 okrążenia wokół jeziora)

 1. Punktacja:

Indywidualna – za miejsca w poszczególnych biegach i NW zawodnik zdobywa punkty w/g klucza:

1 m-30 pkt; 2 m-28 pkt; 3 m-27 pkt; 4 m-26 pkt; 5 m-25 pkt; 6 m-24 pkt; 7 m-23 pkt; 8 m-22 pkt; 9 m-21 m; 10 m-20 pkt; 11-13 m-19 pkt; 14-16 m-18 pkt; 17-19 m-17 pkt; 20-23 m-16 pkt; 24-27 m-15 pkt; 28-31 m-14; 32-36 m-13 pkt; 37-41 m-12 pkt; 42-46 m-11 pkt; 47-52 m-10 pkt; 53-58 m-9 pkt; 59-64 m-8 pkt; 65-71 -7 pkt; 72-78 m-6 pkt; 79-85 m-5 pkt; 86-93 m-4 pkt; 94-101 m- 3pkt; 102-109m-2 pkt; 110 i niżej-1pkt;  W kategoriach wiekowych  zaliczane są punkty z biegu głównego.

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje większa ilość zgromadzonych punktów . Przy równej ilości punktów decyduje wyższe miejsce na mecie w ostatnim biegu. 

 1. Nagrody w końcowej klasyfikacji Grand Prix
 • Bieg główny kobiet i mężczyzn: miejsca I – V puchary i nagrody rzeczowe lub finansowe.
 • W biegu juniorów i młodzików: miejsca I – III puchary oraz nagrody rzeczowe lub finansowe.
 • We wszystkich kategoriach wiekowych za miejsca I-III puchary i nagrody rzeczowe lub finansowe.
 • Kategoria małżeństwa: I – III puchary i nagrody rzeczowe.
 • Nordic Walking – za trzy pierwsze miejsca w kategoriach wiekowych – puchary
 • Nagrody nie będą „dublowane”.
 • Wysokość nagród i ich rodzaj będzie uzależniony od hojności pozyskanych sponsorów i podany do wiadomości do dnia 20 lutego 2020.

Nagrody specjalne w biegu głównym:

 • W biegu głównym kobiet i mężczyzn puchary i nagrody dla 3-ch najlepszych sztumianek „open” i 6-najlepszych sztumian „open” (mieszkańcy Miasta i Gminy).
 • Nagroda specjalna dla najlepszego debiutanta w biegu głównym
 • Po zakończeniu I, II edycji biegów – słodkie upominki lub losowanie nagród niespodzianek wśród uczestników wszystkich biegów i marszów.
 • Dla wszystkich uczestników startujących w ostatnim biegu GP i NW – pamiątkowe medale.
 1. Zapisy i wpisowe:

Zgłoszenia www.elektronicznezapisy.pl do I i II biegu do 2 dni przed datą zawodów, do III biegu na 10 dni przed datą zawodów. Możliwość  na miejscu z opłatą 50 zł, młodzież – 20 zł/. Wpisowe w systemie „dotpay” przy elektronicznych zapisach. Kontakt tel. 608 038 472; 607 130 044.

 • Każdorazowe wpisowe w biegach oraz w marszu Nordic Walking-30,00 zł/ 50 zł w dniu zawodów/.
 • Mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum niebędący członkami LKS ZANTYR – 20 zł w biegu i marszu Nordic Walking /50 zł w dniu zawodów/.
 • Członkowie LKS ZANTYR – 10 zł w biegach i Nordic Walking /50 zł w dniu zawodów/.
 • Każdorazowe wpisowe juniorów i młodzików – 10 zł/ w dniu zawodów – 20 zł/

Wpisowe uiszczamy przy zapisach elektronicznych w systemie „dotpay” / ewentualnie w biurze zawodów w wysokości 50 zł, młodzież – 20 zł./

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wpisowe nie podlega zwrotowi lub przeniesieniu jej na inną osobę.

 1. Postanowienia końcowe:
 • Wszyscy uczestnicy biegów i marszu otrzymają bezpłatny gorący posiłek i herbatę.
 • Koszty organizacji pokrywa organizator.
 • Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły.
 • Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszającego.
 • Organizator zabezpiecza przebieralnie i depozyt, nie odpowiada za zaginione rzeczy podczas imprezy.
 • W biegu głównym wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach, niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga dyrektor i sędzia główny biegu.
 • Numery nadane i wydane podczas I biegu obowiązują w II, III biegu!
 • Nie zapomnij zabrać numeru!! W ostatnim biegu proszę o zabraniu numeru PESEL.

Zgłoszenie i udział w zawodach to  wyrażanie zgody na używanie i rozpowszechnianie Swojego wizerunku i danych osobowych przez organizatora LKS Zantyr Sztum  dla celów informacyjnych, reklamowych, promocyjnych w związku z organizacją i przeprowadzeniem imprezy. Zgoda obejmuje formy publikacji /listy, komunikaty/ w szczególności galeria zdjęć i wyniki zawodów w internecie, relacja w gazecie, film promocyjny itp. Wizerunek młodocianych może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.         Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku nie jest obowiązkowe ale stanowi warunek udziału w ww. imprezie. Uczestnik ma prawo w każdej chwili dokonać korekty własnych danych osobowych.

E-mail: ryszardm@poczta.onet.plbogdan-cebula@wp.pl; sztum@zantyr.pl

Wszystkie informacje  www.zantyr.pl Tel.  608 038 472 – dyrektor biegu oraz 607 130 044;

Zapraszamy wszystkich do wspólnego biegania i maszerowania!!

                                                                                                                                     Organizatorzy