Regulamin XXVII Sztumskiego Biegu 3 Maja!

 I FESTIWAL BIEGOWY

REGULAMIN /uaktualniony/

XXVII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja

w ramach I SZTUMSKIEGO FESTIWALU BIEGOWEGO 3 MAJA 2017

w skład którego wchodzą w/g oddzielnych regulaminów

I maraton Dolnego Powiśla

III Mistrzostwa Pracowników Służby Więziennej na 10 km

Biegi dla dzieci i młodzieży oraz rekreacyjny marsz Nordic Walking

  1. Cel:

– uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r.

– popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.

– promocja Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego.

  1. Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy:

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum, Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Zakład Karny w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury, Sztumska Agencja Rozrywkowa „Burczyk-Estrada”, POZLA w Gdańsku, PZ LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie  i liczni  darczyńcy.

III. Patronaty:

– honorowy  – Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego,

– honorowy  – Leszek Tabor – Burmistrz M i G Sztum,

– medialny   – Dziennik Bałtycki, Telewizja Regionalna Sztum.

 

  1. Termin i miejsce:

3 maj 2017 r. godz.16.00 – Start na bulwarze, meta przy plaży, 2 okrążenia wokół Jeziora Zajezierskiego z pominięciem plaży.

– Długość trasy wynosi 10 km – trasa nie posiada atestu.

– Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie, ul. Reja 15 – czynne w dniu 2 maja 2017 r., 18.00-21.00 oraz w dniu 3 maja 2017 r. od godziny 7.00.

– Natryski na stadionie miejskim w Sztumie, ul. Reja (w odległości 400 m od biura zawodów).

 

  1. Kategorie wiekowe:

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

– klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn

– K i M-16 (16-19 lat)

– K i M-20 (20-29 lat)

– K i M-30 (30-39 lat)

– K i M-40 (40-49 lat)

– K i M-50 (50-59 lat)

– K i M-60 (60-69 lat)

– K i M-70 (70-79 lat)

– K i M-80+ (80 lat i więcej)

 

  1. Biegi dla dzieci i młodzieży oraz rekreacyjny marsz Nordic Walking

wg oddzielnych regulaminów już wkrótce

 

VII. Zgłoszenia i weryfikacja:

– Zgłoszenia do biegu głównego przez portal www.elektronicznezapisy.pl,  do 20.04.2017 r., do godz. 22.00. O udziale w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i godzinę uznania wpisowego na rachunku bankowym.

– W dniu zawodów nie będą prowadzone zapisy i przyjmowane opłaty startowe.

– Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 2 maja 2017 r., w godzinach 18.00-21.00 oraz w dniu 3 maja 2017 r. od godziny 7.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

– Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w biegu.

– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

VIII. Nagrody:

– W biegu głównym „Open” – nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej trójki K i M.

– W kategoriach wiekowych  biegu głównego – pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary.

– Nagrody nie dublują się w biegu głównym.

– Mistrzostwa par małżeńskich (łączny czas)– dla pierwszych trzech nagrody rzeczowe.

– Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach oraz uwzględnienia dodatkowych kategorii.

– Dla 3 najlepszych sztumskich zawodniczek i zawodników (mieszkańcy miasta i gminy Sztum), w kategorii „Open” – puchary oraz nagrody rzeczowe.

– Dla najlepszy sztumskich zawodniczek i zawodników (mieszkańcy miasta i gminy Sztum), – w każdej kategorii wiekowej – puchary.

– Nagrody się nie dublują.

 

Mistrzostwa Służby Więziennej.

Według oddzielnego regulaminu./Ukaże się wkrótce./

Nagrody specjalne:

Dla najstarszej i najstarszego uczestnika,

Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.

Dla wszystkich uczestników medale, napoje, posiłek.

UWAGA:

  • Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!

 

  1. Postanowienia końcowe:
  • startowe w biegu głównym

– 30 zł do 20 kwietnia 2017 r.,

            – 15 zł mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum

            – członkowie LKS „Zantyr” Sztum i osoby powyżej 70 lat zwolnieni z opłaty startowej.

 

– Opłaty startowe tylko i wyłącznie w systemie dotpay przy zgłaszaniu na www.elektronicznezapisy.pl

– W biegu głównym obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu),                                                                                                                                            – Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie

– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu

– Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności 

  cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat

Organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice, masaże

– Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,

– Ubezpieczenie należy do uczestników biegu,

– Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,

– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich   

  materiałów filmowych i zdjęć

– Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.

– Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów.

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

Kontakt: Ryszard Mazerski –  kom. 608038472; Bogdan Cebula-kom. 607130044.

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum

e;mail – sztum@zantyr.pl

Strona internetowa: www.zantyr.plwww.sztum.pl ; www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl

 

 

Organizatorzy