Regulamin XXIV Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja

REGULAMIN

XXIV Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności  3  Maja 2014

 

I. Cel:

– uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r.

– popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.

– promocja Miasta i Gminy Sztum, powiatu sztumskiego i Pomorza

II. Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy:

Komitet organizacyjny w skład wchodzą przedstawiciele Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „ZANTYR” Sztum, Miasta i Gminy Sztum, Starostwa Powiatowego w Sztumie, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie, Sztumskiego Centrum Kultury, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie  przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, POZLA w Gdańsku,  PZ LZS w Gdańsku i  sponsorów.                                                                                                            

 

III. Patronaty:

– honorowy  – Mieczysław Struk  Marszałek Województwa Pomorskiego,

– honorowy  – Leszek Tabor  Burmistrz M i G Sztum,                  

– medialny –   Dziennik Bałtycki.   Portal Maratonypolskie.pl

IV. Termin i miejsce:

– 3 maj 2014 rok, god. 13.00 – Start i meta przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicz 39.

– Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie ul.   Reja 15 – 300 m do miejsca startu – czynne od godziny 10.00.

 

V. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystanse:

12.50 – Otwarcie zawodów,   

12.55 – marsz rekreacyjny Nordic Walking wokół J. Sztumskiego – ok. 5 km,

13.00 – rodzinny bieg maluchów- rocz. 2007 i mł. – dystans – około 300 m,

13.20 – bieg dziewcząt rocz. 2005- 2006 – dystans 500 m,

13.30 – bieg chłopców rocz. 2005- 2006 – dystans 500 m,

13.40 – bieg dziewcząt rocz. 2003- 2004 – dystans 500 m,

13.50 – bieg chłopców rocz. 2003- 2004 – dystans 700 m,

14.00 – bieg dziewcząt rocz. 2001- 2002 – dystans 700 m,

14.10 – bieg chłopców rocz. 2001- 2002 – dystans 1100 m,

14.20 – bieg dziewcząt i chłopców rocz. 1998- 2000 – dystans 1100 m,

14.30 – bieg dziewcząt i chłopców rocz. 1997- 1995 – dystans 1100 m,

14.40 – Dekoracja klas I – II i III – IV , dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych,

15.00 – Bieg główny kobiet i mężczyzn – dystans 10 km /bez atestu/  ulicami Sztumu i Bulwarem Zamkowym,

 

15.05 – Pozostałe dekoracje młodzieżowe,

16.00 – dekoracje biegu głównego i losowanie nagród.

 

Kategorie wiekowe kobiet: „open”; 1994-85; 1984-75; 1974-65; 1964 i starsze,

Kategorie wiekowe mężczyzn: „open”, 1994-85; 1984-75; 1974-65; 1964-55; 1954-45; 1944 i starsi. 

  W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy rocznik 1994 i starsi !- dopuszcza się startu osób młodszych rocznik 1995-1997, jednak roczniki 1996 i 1997 jest wymagana zgoda prawnego opiekuna.

 

VI. Zgłoszenia:

– zgłoszenia do biegu głównego przez internet  www.elektronicznezapisy.pl,  do 30.04. oraz w dniu zawodów od godziny 10.00 do 14.30, zapisy dla dzieci w dniu zawodów od godziny 10.00 w biurze zawodów, kończą się 30 minut przed startem.

 

VII. Nagrody:

W biegu głównym „open” –  nagrody finansowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej szóstki K i M/podamy do końca marca/.  Nagrody finansowe będą wypłacane zgodnie z przepisami finansowymi obowiązującym w tym zakresie                                                

W biegu rodzinnym maluchów – słodycze na mecie dla wszystkich uczestników biegu.

W biegach dla dzieci – pierwsza trójka – nagrody rzeczowe, za miejsca I-III – statuetka lub puchar.                                                                                                                                                 W kategoriach wiekowych  biegu głównego – pierwszych trzech zawodników nagrody rzeczowe i statuetki lub puchary.

Nagrody specjalne:

Dla najstarszej i najstarszego uczestnika,

Dla 3 najlepszych sztumskich zawodniczek i zawodników w biegu głównym, bez względu na zajęte miejsce(mieszkańcy miasta i gminy Sztum),

Dla najlepszych sztumianek i sztumian w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce (mieszkańcy miasta i gminy Sztum),

Dla najliczniejszej rodziny (rodzice i dzieci, którzy ukończą swoje biegi)- w przypadku większej ilości rodzin o tej samej liczbie członków-losowanie.  

Nagrody nie dublują się.

Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.

Dla wszystkich uczestników medale, napoje, posiłek.

Dla uczestników biegu głównego i marszu Nordic Walking – medale bite oraz koszulki.

UWAGA:

        Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL   !!!

        Organizator na mecie zapewnia 300 pamiątkowych medali i koszulek, zawodnicy i uczestnicy marszu Nordic Walking, którzy ukończą bieg oraz marsz i nie otrzymają na mecie medalu oraz koszulki otrzymają je pocztą na koszt organizatora.                                                                                                                                               

VIII. Postanowienia końcowe:     

        startowe w biegu głównym  – 30 zł do 30 kwietnia,

                                                         40 zł w dniu zawodów.

Podpisy udziału przy zgłoszeniu elektronicznym – na miejscu  zawodów.Podwyższona oplata po 30 kwietnia obowiązuje niezależnie od daty rejestracji. Wpłaty nie podlegają zwrotowi.

    startowe w Nordic Walking  – 20 zł do 2 maja oraz w dniu zawodów,

– wpłaty na konto LKS ZANTYR Sztum 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010  z dopiskiem: startowe  3 maj- nazwisko i imię.

– w biegu głównym obowiązywać będą chipy  (zwrot po ukończeniu biegu),                                                                                                                       startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, zawodnicy podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w rywalizacji sportowej w biegach  długich, startują na własna odpowiedzialność oraz, że zapoznali się z regulaminem

– organizator zapewnia przebieralnie,

– organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,

– ubezpieczenie należy do uczestników biegu,

– ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,

– wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów.

Cała impreza pod hasłem  „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

Kontakt: Ryszard Mazerski – tel/fax  55 27772887, kom. 608038472, 695277202

               Bogdan Cebula, kom. 607130044.   

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum              

e;mail – sztum@zantyr.pl                                                                                     

Strona internetowa: www.zantyr.pl   www.sztum.pl  www.elektronicznezapisy.pl

                                   www.maratonypolskie.pl                                                                                                                               Organizatorzy