Regulamin XIV Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych

1. Cel

Popularyzacja biegania  i Nordic Walking jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia.

Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym.

Wyłonienie najbardziej uzdolnionych  młodzieży do szkolenia w klubie.

Promocja miasta i regionu.

2. Organizator

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr”’ w Sztumie.

3. Partnerzy

Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Sztumskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sztum, „Burczyk-Estrada”,  Komenda Powiatowa Policji w Sztumie, Straż Miejska Sztum i liczni sponsorzy. Patronat medialny: Dziennik Baltycki; portal maratonypolskie.pl

5. Patronat Honorowy:

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

6. Termin i miejsce

Start i meta na plaży miejskiej w Sztumie, dojazd od  ul. Reja.

I bieg – 15 grudnia 2012 r. godz. 11.00

II bieg – 12 stycznia 2013r.  godz.11.00

III bieg –  2 lutego 2013 r. godz.11.00, zakończenie

7. Kategorie i dystanse

Bieg juniorów 1994-97  -4 700 m/ 1 okrążenie wokół jeziora/

– kat. wiekowe 1994-95 oraz  1996-97

Bieg główny kobiet – 4 700 m./ 1 okrążenie wokół jeziora/

– kat. wiekowe: 1997-96, 1995-94; 1993-84; 1983-74; 1973-64; 1963 i starsze.

Bieg główny mężczyzn 1993 i st.- 4,7 km-15.12.2012; 9,4 km-12. 01.2013; 14,1 km-02.02.2013

– kat. wiekowe:  1993?84; 1983-74; 1973-64; 1963-54; 1953-44; 1943 i starsi.

Program minutowy:

11.00 – start biegu głównego mężczyzn – 15.12.2012 -4 ,7 km – 1 okrążenie wokół jeziora

– 12.01.2013 r.-9,4 km-2 okrążenia wokół jeziora

– 02.02.2013 r.-14,1 km-3 okrążenia wokół jeziora

11.05 – start biegu kobiet i juniorów – 4 700 m 1 okrążenie

11.10 – marsz Nordic Walking – 4 700 m – 1 okrążenie

8.Punktacja

Indywidualna – za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty wg klucza:

I m-20 pkt; II m-18 pkt; III m -17 pkt; IV m-16 pkt.. XII m -8 pkt; XIII-XIV 7 pkt; XV- XVII- 6 pkt; XVIII-XX – 5 pkt; XXI-XXX m – 4 pkt; XXXI?XXXX ? 3 pkt; XXXXI-L -2 pkt; LI i dalsze – 1 pkt.

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w trzech  startach. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu.

9.Nagrody:

Bieg główny kobiet i mężczyzn – miejsca I – V nagrody finansowe

W biegu  juniorów – miejsca I – III nagrody rzeczowe

Wysokość nagród finansowych podana zostanie w styczniu 2013 r..

We wszystkich kategoriach wiekowych  za miejsca I – III -puchary i nagrody rzeczowe.

Nagrody nie będą „dublowane”.

Nagrody specjalne:

W biegu głównym kobiet i mężczyzn nagrody dla 3-ch najlepszych sztumian i sztumianek (mieszkańcy M i G)

Dla najlepszego sztumianina-sztumianki w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce.

Po zakończeniu I i II edycji biegów – upominki dla trzech pierwszych w każdym biegu oraz losowanie nagród niespodzianek wśród uczestników wszystkich biegów.

Dla wszystkich uczestników biegu głównego startujących w ostatnim biegu GP i NW- pamiątkowe medale.

10. Postanowienia końcowe

Każdorazowe wpisowe w biegu głównym kobiet i mężczyzn- 10,00 zł,  osoby powyżej 70 lat (rocznik 1942 i st.) i juniorzy/ki-1994-1997-udział bezpłatny!

Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają bezpłatny gorący posiłek i herbatę.

Koszty organizacji pokrywa organizator.

Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły.

Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszającego.

Organizator zabezpiecza przebieralnie, nie odpowiada za zaginione rzeczy podczas imprezy.

W biegu głównym wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach, niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców.

Numery nadane i wydane podczas I biegu obowiązują w II i III biegu! Nie zapomnij zabrać numeru!!

Zgłoszenia www.elektronicznezapisy.pl lub na miejscu zawodów. Kontakt e: mail – sztum@zantyr.pl , fax – 0552772887, tel. 608038472.

Imprezą towarzyszącą Grand Prix będzie marsz rekreacyjny Nordic Walking – zbiórka 10:30.

Wszyscy uczestnicy marszu otrzymają ciepły posiłek i wezmą udział w losowaniu nagród!

Zapraszamy wszystkich do wspólnego biegania i maszerowania !!.

11. Zapisy

Zapisy na www.elektronicznezapisy.pl  oraz  w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10.45 w holu Szkoły Podstawowej Nr 2 – Sztum, ul. Reja 15.

12. Numer konta: LKS Zantyr Sztum –  BS Sztum – 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010

ORGANIZATORZY proszą o uwagi odnośnie zmian w zbliżającej się edycji GP!!