REGULAMIN XV GRAND PRIX SZTUMU

REGULAMIN

XV ZIMOWEGO GRAND PRIX SZTUMU W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 2013/2014        i I DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW GRAND PRIX W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH!!

1. Cel

Popularyzacja biegania  i Nordic Walking jako najprostszej i najtańszej formy ruchu dla zdrowia.

Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży, zapobieganie patologiom społecznym.

Wyłonienie najbardziej uzdolnionych  młodzieży do szkolenia w klubie.

Promocja miasta i regionu.

IMPREZA POD HASŁEM: „WSZYSCY MOGĄ BIEGAĆ I MASZEROWAĆ”

2. Organizator

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr” w Sztumie.

3. Partnerzy

Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Gdańsku, Sztumskie Centrum Kultury, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sztum, Sztumska Agencja Estradowa „Burczyk-Estrada” i liczni sponsorzy.

4  Patronat medialny:

Dziennik Bałtycki; Portal Maratonypolskie.pl

5. Patronat Honorowy:

Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego

Leszek Tabor – Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

6. Termin i miejsce

Start i meta na plaży miejskiej w  Sztumie , dojazd od  ul. Reja.

I bieg – 23 listopada 2013 r. – godz. 11.00,

II bieg – 14 grudnia 2013r. – godz.11.00,

III bieg –  11 stycznia 2014 r. – godz.11.00,

IV bieg – 15 luty 2014 r. – godz. 11.00,

7. Kategorie i dystanse

Bieg juniorów 1995-98  – 4 700 m/ 1 okrążenie wokół jeziora/,

– kat. wiekowe 1995-96 oraz  1997-98,

Bieg główny kobiet – 4 700 m./ 1 okrążenie wokół jeziora/,

– kat. wiekowe: 1998-97, 1996-95; 1994-85; 1984-75; 1974-65; 1964 i starsze.

Bieg główny mężczyzn – 9 400 m./2 okrążenia wokół jeziora/,

– kat. wiekowe:  1994?85; 1984-75; 1974-65; 1964-55; 1954-45; 1944 i starsi.

Bieg dla dzieci szkół podstawowych – 600 m./dziewczęta i chłopcy,/

– rocznik 2001 i młodszych z możliwością wyodrębnienia rocz. 2003 i mł.

Bieg dla młodzieży szkół gimnazjalnych  I i II klasy – 1000 m./dziewczęta i chłopcy/,

– rocznik 2000-1999.

Program minutowy:

11.00 – start biegu głównego mężczyzn – 9 400 m – 2 okrążenia wokół jeziora,

11.04 – start biegu kobiet i juniorów – 4 700 m – 1 okrążenie wokół jeziora,

11.08 – marsz Nordic Walking – 4 700 m – 1 okrążenie wokół jeziora,

11.10 – start biegu szkół podstawowych /dziewczęta i chłopcy/ – 600 m,

11.15 – start biegu szkół gimnazjalnych /dziewczęta i chłopcy/ – 1000 m.

8.Punktacja

Indywidualna  za miejsca w poszczególnych biegach zawodnik zdobywa punkty w/g klucza:

I m-20 pkt; II m-18 pkt; III m -17 pkt; IV m-16 pkt.. XII m -8 pkt; XIII-XIV 7 pkt; XV- XVII- 6 pkt; XVIII-XX – 5 pkt; XXI-XXX m – 4 pkt; XXXI?XXXX – 3 pkt; XXXXI-L -2 pkt; LI i dalsze – 1 pkt.

O końcowej klasyfikacji we wszystkich kategoriach decyduje łączna ilość punktów zgromadzona w trzech  najlepszych startach. Przy równej ilości punktów decyduje kolejność na mecie w ostatnim biegu. 

9.Nagrody:

Bieg główny kobiet i mężczyzn – miejsca I – V nagrody finansowe.

W biegu  juniorów – miejsca I – III nagrody rzeczowe.

Wysokość nagród finansowych podana zostanie w lutym 2014 r..

We wszystkich kategoriach wiekowych  za miejsca I – III -puchary i nagrody rzeczowe.

Nagrody nie będą „dublowane”.

Wysokość nagród i ich rodzaj będzie uzależniony od hojności pozyskanych sponsorów.

 

Nagrody specjalne:

W biegu głównym kobiet i mężczyzn nagrody dla 3-ch najlepszych sztumian i sztumianek (mieszkańcy M i G)

Dla najlepszego sztumianina-sztumianki w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce.

Po zakończeniu I , II i III edycji biegów – losowanie nagród niespodzianek wśród uczestników wszystkich biegów.

Dla wszystkich uczestników biegu głównego startujących w ostatnim biegu GP i NW – pamiątkowe medale.

 

10. I Drużynowe Zimowe Mistrzostwa Polski Grand Prix w Biegach Przełajowych to nowość w piętnastoletniej historii sztumskiej imprezy, mającej na celu zwiększenie atrakcyjności i masowości imprezy. Do klasyfikacji liczone będą punkty 8 osób z końcowej punktacji Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych/5 mężczyzn i 3 kobiety/ zgłoszone do zawodów o jednobrzmiącej nazwie drużyny. Specjalne puchary i nagrody dla wszystkich członków najlepszych trzech drużyn, przy sklasyfikowanych minimum sześciu zespołach.

 

11. Postanowienia końcowe

Każdorazowe wpisowe w biegu głównym kobiet i mężczyzn – 10,00 zł,  osoby powyżej 70 lat (rocznik 1943 i st.) i juniorzy/ki-1995-1998 – udział bezpłatny!.

Wszyscy uczestnicy biegów otrzymają bezpłatny gorący posiłek i herbatę.

Koszty organizacji pokrywa organizator.

Koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy, kluby, szkoły.

Obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zgłaszającego.

Organizator zabezpiecza przebieralnie, nie odpowiada za zaginione rzeczy podczas imprezy.

W biegu głównym wszyscy uczestnicy biorą udział na własną odpowiedzialność, podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego w zawodach, niepełnoletnich obowiązuje zgoda rodziców.

Numery nadane i wydane podczas I biegu obowiązują w II , III i IV biegu!

Nie zapomnij zabrać numeru!!

 

Zgłoszenia www.elektronicznezapisy.pl lub na miejscu zawodów. Kontakt e: mail :sztum@zantyr.pl , fax – 0552772887, tel. 607130044; 608038472.

Imprezą towarzyszącą G P będzie marsz rekreacyjny Nordic Walking – wpisowe 10 zł.

Wszyscy uczestnicy marszu otrzymają ciepły posiłek i wezmą udział w losowaniu nagród i otrzymają medal!

Zapraszamy wszystkich do wspólnego biegania i maszerowania !!.

12. Zapisy

Zapisy na www.elektronicznezapisy.pl  do każdego biegu oraz  w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10.45 w holu Szkoły Podstawowej Nr 2 – Sztum, ul. Reja 15.

13. Wpisowe na numer konta:

LKS Zantyr Sztum – BS Sztum – 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010

 

ORGANIZATORZY