Regulamin Mistrzostw Służby Więziennej w Biegu na 10 km 3 maja w Sztumie!

 To kolejny regulamin biegu w ramach I Festiwalu w Sztumie 3 maja!!! Zapraszamy!

Regulamin

 III Mistrzostw Polski Służby Więziennej  w Biegu Ulicznym na dystansie 10 km.

Bieg odbywa się na zasadach regulaminu XXVII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja 2017 roku. Dostępny na stronie internetowej: www.zantyr.pl ; www.sztum.pl ; www.nowe.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl

 

Cel zawodów:

Integracja środowiska funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej ze środowiskiem lokalnym, podnoszenie sprawności fizycznej.

W biegu mogą brać udział funkcjonariusze, pracownicy cywilni i emeryci Służby Więziennej.

 

Nagrody III Mistrzostw Polski Służby Więziennej  w Biegu Ulicznym na dystansie 10 km:

W biegu głównym „open” dla pierwszej trójki wśród kobiet i mężczyzn przewidziane są medale, dyplomy i nagrody. Dodatkowo pamiątkowe puchary otrzymają osoby zajmujące pierwsze miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.

 

Kategorie wiekowe:

 

Kobiety – K do 40 lat (urodzone w 1977 roku i młodsze )

Kobiety –  K powyżej 40 lat (urodzone w 1976 roku i starsze)

Mężczyźni – M do 40 lat (urodzeni w 1977 roku  i młodsi)

Mężczyźni – M powyżej 40 lat (urodzeni w 1976 roku i starsi)

Osoby zainteresowane udziałem w naszym biegowym święcie zapisują się na stronie www.elektronicznezapisy.pl tak jak do XXVII Sztumskiego Biegu Solidarności; należy wyraźnie zaznaczyć udział w kategorii: Służba Więzienna i wskazać reprezentowaną jednostkę penitencjarną.

Zgłoszenia do biegu głównego przez portal www.elektronicznezapisy.pl, do 20.04.2017 r., do godz. 22.00. O udziale w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i godzinę uznania wpisowego na rachunku bankowym.

W dniu zawodów nie będą prowadzone zapisy i przyjmowane opłaty startowe.

Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu głównym muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 2 maja 2017 r., w godzinach 18.00-21.00 oraz w dniu 3 maja 2017 r. od godziny 7.00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

 

opłata startowa – 30 zł, mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum – 15 zł, członkowie LKS ZANTYR Sztum i powyżej 70 lat – bezpłatnie. Opłata startowa przez dotpay

 

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji  Mistrzostw Polski Służby Więziennej  w biegu na dystansie 10 km udziela Michał Marach ZK w Sztumie. Kontakt: michał.marach@sw.gov.pl tel. 55 267 28 10.