Regulamin II Biegu o Puchar Wójta Mikołajki Pomorskie!

SAM_1671

REGULAMIN

II BIEGU O PUCHAR WÓJTA MIKOŁAJKI POMORSKIE!!!                                                                
herbmk

1.ORGANIZATORZY

Wojciech Grzywiński,

Gminny Ośrodek Kultury

  1. Szreibera 14

82- 433 Mikołajki Pomorskie

 

2.CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2.Promocja gminy Mikołajki Pomorskie

3.Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Mikołajek Pomorskich

 

3.TERMIN I MIEJSCE

 

  1. 1. Bieg odbędzie się 22 sierpnia 2015 roku na terenie stadionu gminnego w Mikołajkach Pomorskich

 

  1. Start: godzina 14:00 (na stadionie gminnym) Zawodnicy na start muszą się zgłosić do godz.13:30

 

  1. 3. Długość trasy: 5 km.

 

4.Zawodników obowiązuje limit czasu 1 godz. Nie zmieszczenie się w limicie czasu obliguje zawodnika do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu.

 

4.ZASADY UCZESTNICTWA

1.W biegu na 5km ?2 Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta?, prawo startu ma każda osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych.

2.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody na udział od rodziców lub prawnych opiekunów . Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

3.Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów

4.Biuro Zawodów będzie się mieścić na stadionie gminnym w Mikołajkach Pomorskich .Biuro będzie czynne dnia 22.sierpnia 2015 roku(sobota) w godz.12:00-13:30

5.Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz obsługi z ramienia Organizatora

6.Organizowane są biegi dla przedszkolaków na 100m w ,,Biegu po słodycze„ do lat 7 oraz ,,Bieg dla dzieci po słodycze„ (7-13 lat) na 200m

7.W biegu dla szkół gimnazjalnych na 600m-nagrody  rzeczowe

 

5.ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 

1.Zapisy do biegu  na dystansie 5 km? 2 Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta? odbywają się na stronie:www.elektronicznezapisy.pl do 20 sierpnia b.r. oraz na miejscu.

2.Zapisy do pozostałych biegów towarzyszących pod nr tel. 667-825-035 od dnia 22.07.2015 do dnia 16.08.2015 do godz. 19:00

3.Opłata za udział w biegu głównym wynosi 15 zł płatne w dniu zawodów, opłatę uiszcza się w biurze zawodów do godz.13:30. Mieszkańcy Gminy Mikołajki Pom ? zwolnieni.

  1. W biegu głównym każdy uczestnik biegu otrzymuje:

-numer startowy z agrafkami,

-pamiątkowy medal dla każdego uczestnika biegu,

-wodę na trasie i mecie biegu

-oraz kiełbaskę po wręczeniu nagród i dekoracji wszystkich kategorii wiekowych
6.KLASYFIKACJA

1.Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III) i mężczyzn (miejsca I-III) otrzymają puchary oraz drobne nagrod/upominki rzeczowe

2.Kolejnymi kategoriami wiekowymi są:M19(16-19lat);M35(20-35lat);M50(36-49lat);M50+ oraz K16(16-35lat);K 50(35-49) i K 50 +

3.Nagrody nie dublują się, co oznacza, że zawodnik otrzymujący nagrodę za miejsce zajęte w klasyfikacji generalnej biegu nie otrzymuje nagrody za miejsce zajęte w ramach prowadzonej kategorii wiekowej.

7.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane osobowe uczestników biegu na 5 km ?2 Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta? będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu na 5 km „2 Bieg Mikołajek Pomorskich o puchar Wójta”, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).

2.Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

3.Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie

4.Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.

5.Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.

7.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

8.Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem tel.667 825 035

Bieg organizowany jest przy współpracy z LKS ZANTYR Sztum.