Regulamin I Maratonu Dolnego Powiśla Sztum 3 maja 2017!

                            

I MARATON

 REGULAMIN I  Maratonu Dolnego Powiśla

  1. Cel:

– uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku pierwszym maratonem w Sztumie

– popularyzowanie biegania jako najprostszej formy ruchu.

– promocja Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego.

  1. Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy:

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum, Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Zakład Karny w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury, Sztumska Agencja Rozrywkowa Burczy Estrada, POZLA w Gdańsku, PZ LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie  i liczni  darczyńcy.

III. Patronaty:

– honorowy  – Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego,

– honorowy  – Leszek Tabor – Burmistrz M i G Sztum,

– medialny   –  Dziennik Bałtycki; Telewizja Regionalna Sztum; Portal Maratonypolskie.pl

 

  1. Termin i miejsce:

– 3 maj 2017 r. godz.10.00 – Start na bulwarze, meta przy plaży, 9 okrążeń wokół Jeziora Zajezierskiego z pominięciem plaży. Na każdym okrążeniu – dwa punkty odżywiania i nawadniania.                                 Limit czasu – 5,5 godziny!

– Długość trasy wynosi 42,195 m – trasa nie posiada atestu.

– Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie, ul. Reja 15 – czynne w dniu 2 maja 2017 r., 18.00-21.00 oraz w dniu 3 maja 2017 r. od godziny 7.00.

Natryski na stadionie miejskim w Sztumie ul. Reja/ w odległości 400 m od biura zawodów/

 

  1. Kategorie wiekowe:

– klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn

– klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn

 

– K i M-20 (18-29 lat)

– K i M-30 (30-39 lat)

– K i M-40 (40-49 lat)

– K i M-50 (50-59 lat)

– K i M-60 (60-69 lat)

– K i M-70+(70 lat i więcej)

 

  1. Zgłoszenia i weryfikacja:

– Zgłoszenia do biegu przez portal  www.elektronicznezapisy.pl ,  od 13 stycznia do 20 kwietnia 2017 r., do godz.22.00. O udziale w biegu decyduje termin wniesienia opłaty startowej. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i godzinę uznania wpisowego na rachunku bankowym

W biurze zawodów nie będą prowadzone zapisy i przyjmowane opłaty startowe.

– Odbiór numerów i pakietów startowych w dniu 2 maja 2017 r., w godz. 18.00-21.00 oraz w dniu 3 maja 2017 r. od godziny 7.00.

– Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym Zawodów w dniu 2.05.2017 r. od 18.00 do 21.00 i w dniu 3.05.2017 r., od godz. 7:00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

– Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 18 lat, najpóźniej w dniu zawodów.

– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

 

VII. Nagrody:

– W biegu w kategorii „Open” – nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej trójki K i M.

– W kategoriach wiekowych  biegu – pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary.

– Nagrody nie dublują się – pierwsza trójka z kat. „Open” nie jest klasyfikowana w kategoriach wiekowych.

– Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach oraz uwzględnienia dodatkowych kategorii.

– Dla 3 najlepszych sztumskich zawodniczek i zawodników (mieszkańcy miasta i gminy Sztum), – puchary oraz nagrody rzeczowe.

– Dla najlepszy sztumskich zawodniczek i zawodników (mieszkańcy miasta i gminy Sztum), – w każdej kategorii wiekowej – puchary.

           

Nagrody specjalne:

Dla najstarszej i najstarszego uczestnika.

Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.

Dla wszystkich uczestników koszulki, medale, napoje, posiłek.

 

UWAGA:

  • Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!

                                                                                                                                                   

VIII. Postanowienia końcowe:      

  • startowe w biegu głównym

 –    60 zł do 20 kwietnia 2017 r.,

             –    30 zł, mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum

             –    członkowie LKS „Zantyr” Sztum zwolnieni z opłaty startowej.

– opłaty startowe tylko i wyłącznie w systemie dotpay przy zgłaszaniu na www.elektronicznezapisy.pl

 

– w biegu głównym obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu),                                                                                                                                            – Startujemy bez przeciwwskazań lekarskich, na własną odpowiedzialność, podpisując oświadczenie

– Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków należy do uczestników biegu

– Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub odpowiedzialności 

  cywilnej z tytułu wypadku lub odniesionych obrażeń, poniesienia śmierci lub jakichkolwiek innych strat

organizator zapewnia przebieralnie, depozyt, prysznice, masaże

– organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,

– ubezpieczenie należy do uczestników biegu,

– ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,

– Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w celach promocyjnych i informacyjnych wszelkich   

  materiałów filmowych i zdjęć

– Zapisz się i wystartuj, na pewno warto.

– wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów.

 

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

 

Kontakt: Ryszard Mazerski –  kom. 608038472; Bogdan Cebula-kom. 607130044.

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum

e;mail – sztum@zantyr.pl

Strona internetowa: www.zantyr.plwww.sztum.pl ; www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl

 

 

  Organizatorzy