Rajd rowerowy „ZANTYR NA KÓŁKACH”!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Uczestnicy Rajdu z „ZANTYREM”  podczas zakończenia w „Kniejówce”!!!

W minioną niedzielę grupa członków Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr Sztum i mieszkańców Miasta i Gminy Sztum wzięła udział w kolejnym rajdzie rowerowym organizowanym przez nasz klub „ZANTYR NA KÓŁKACH”.z Kamieńca, przez Bądze, Witoszewo, Przezmark do Folwarku.Uczestnicy rajdu mieli możliwość zapoznania się z bogatą historią pałacu w Kamieńcu i zobaczyć go z bliska. Dalej przez las do miejscowości Bądze i Jeziora Bądze/jeszcze w Powiecie Sztumskim/ i nad Jezioro Witoszewo /część uczestników skorzystało z kąpieli na terenie Gminy Zalewo, Powiat Iławski/. Kolejny etap to przejazd przez las obok Leśniczówki Danielówka do Zamku w Przezmarku z zwiedzaniem wieży i wysłuchaniu ciekawych opowieści o dziejach tych ziem. Na zakończenie wspólne ognisko i grill w „Kniejówce” w Folwarku.!!!

Ogromne podziękowania za pomoc i wsparcie dla wszystkich, którzy przyczynili się do tak udanej imprezy, ale trudnej logistycznie, wymagającej wielu działań. Podziękowania dla:

  • Jarosławy Folty Producenta Rowerów FOLTA z Malborka za transport rowerów
  • Jacka Lubińskiego „Transport Lubiński” za przewóz uczestników rajdu
  • Antoniego Downarowicza i Koła Myśliwskiego Knieja z Starego Dzierzgonia za udostępnienie miejsca na ognisko, grill na zakończenie rajdu
  • przewodnikowi z Kamieńca za oprowadzenie po terenach pałacu i zapoznaniu z bardzo ciekawą historią i dalszymi  planami funkcjonowania tego zabytku
  • Panu Ryszardowi von Pilachowskiemu za świetne przybliżenie historii tego miejsca z zabytkowej wieży dawnego zamku krzyżackiego
  • pani sklepowej w Witoszewie za otwarcie sklepu dla spragnionych
  • uczestnikom za udział i stworzenie miłej i sympatycznej atmosfery
  • a w szczególności Zbigniewowi Zwolenkiewiczowi pomysłodawcy trasy rajdu, opracowanie programu i pilotowanie rajdu z bardzo licznymi i ciekawymi informacjami o tym terenie

Ryszard Mazerski