Przypominamy o możliwości korzystania z sauny w klubie „El-Vitalia” !!!

Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum informuje członków klubu, że  dalej jest możliwość korzystania z sauny w klubie EL-Vitalia Elwiry Piotrowskiej w Sztumie przy ul. Kopernika w środę od godziny 19.00./dawny PEWEX./

Zapraszamy!!!