Regulamin XXV Jubileuszowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja!

3majaREGULAMIN

XXV Jubileuszowego Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności -Sztum 3 Maja 2015
Mistrzostwa Polski Służby Więziennej w biegu na 10 km
I Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum w biegu na 10 km

I. Cel:
– uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r.
– popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.
– promocja Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego.

II. Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy:
Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum, Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Okręgowy Inspektorat Służb Więziennych w Gdańsku, Zakład Karny w Sztumie, Sztumskie Centrum Kultury, POZLA w Gdańsku, PZ LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie i liczni sponsorzy.

III. Patronaty:
– honorowy – Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego,
– honorowy – Leszek Tabor – Burmistrz M i G Sztum,
– medialny – Polska The Times Dziennik Bałtycki.

IV. Termin i miejsce:
– 3 maj 2015 r. od godz.13.00 -Start obok Poczty a meta przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum na ul. Mickiewicza.
– Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie ul. Reja 15 – 300 m do miejsca mety – czynne od godziny 10.00.

V. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystanse:
12.50 – Otwarcie zawodów,
12.55 – marsz rekreacyjny Nordic Walking wokół J. Sztumskiego – ok. 5 km,
13.00 – rodzinny bieg maluchów- rocz. 2008 i mł. – dystans – około 200 m,
13.20 – bieg dziewcząt rocz. 2006- 2007 – dystans 300 m,
13.30 – bieg chłopców rocz. 2006 – 2007 – dystans 300 m,
13.40 – bieg dziewcząt rocz. 2004 – 2005 – dystans 500 m,
13.50 – bieg chłopców rocz. 2004 – 2005 – dystans 500 m,
14.00 – bieg dziewcząt rocz. 2002 – 2003 – dystans 700 m,
14.10 – bieg chłopców rocz. 2002 – 2003 – dystans 700 m,
14.20 – bieg dziewcząt i chłopców rocz. 1999-2001 – dystans 1100 m,
14.30 – bieg dziewcząt i chłopców rocz. 1996-1998 – dystans 1100 m,
14.40 – Dekoracja klas I – II i III – IV , dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych,

15.00 – Bieg główny kobiet i mężczyzn – dystans dokładnie 10 km /ale bez atestu/ – ulicami Sztumu i Bulwarem Zamkowym oraz wokół Jeziora Zajezierskiego (dwie pętle),

15.05 – Pozostałe dekoracje młodzieżowe,
16.00 – dekoracje biegu głównego i losowanie nagród.

VI. Kategorie wiekowe:
Kategorie wiekowe kobiet: „open”; 1995-86; 1985-76; 1975-66; 1965-56 i 55 i starsze,
Kategorie wiekowe mężczyzn: „open”, 1995-86; 1985-76; 1975-66; 1965-56; 1955-46; 1945-36 i 35 i starsi. W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy rocznik 1995 i starsi !- dopuszcza się startu osoby młodsze rocznik 1996-1998, jednak roczniki 1997 i 1998- wymagana jest zgoda prawnego opiekuna.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum;
Kategorie wiekowe kobiet: „open”; 1995-80, 1979 i starsze,
Kategorie wiekowe mężczyzn: „open”, 1995-86; 1985-76; 1975-66; 1965-56; 1955-46; 1945 i starsi.

Mistrzostwa Polski Służby Więziennej.
Według oddzielnego regulaminu./Podany zostanie wkrótce. /Proponowane dwie kategorie K i M do 35 i powyżej 35 lat/

VII. Zgłoszenia i werefikacja
– zgłoszenia do biegu głównego przez portal www.maratonypolskie.pl i www.elektronicznezapisy.pl, do 30.04. oraz w dniu zawodów od godziny 10.00 do 14.30, zapisy dla dzieci w dniu zawodów od godziny 10.00 w biurze zawodów, kończą się 15 minut przed startem.

Wszyscy zawodnicy startujący w tym biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym w dniu 3-05-2015 roku (od godz. 10:00). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację. Udział w biegu mogą brać osoby, które ukończyły 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w biegu. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

VIII. Nagrody:
W biegu głównym „open” – nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej szóstki K i M. / 600, 500, 400, 300, 200, 100 zł ? potwierdzenie podamy do 15 kwietnia./
W biegu rodzinnym maluchów – słodycze na mecie dla wszystkich uczestników biegu.
W biegach dla dzieci – pierwsza trójka – nagrody rzeczowe, za miejsca I-III ?-statuetka lub puchar. W kategoriach wiekowych biegu głównego – pierwszych trzech zawodników nagrody rzeczowe i statuetki lub puchary.

Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum;
W biegu głównym „open?- rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów, puchary dla pierwszej trójki K i M.
W kategoriach wiekowych biegu głównego ” pierwszych trzech zawodników statuetki lub puchary.

Mistrzostwa Polski Służby Więziennej.
Według oddzielnego regulaminu./Ukaże się wkrótce./

Nagrody specjalne:
Dla najstarszej i najstarszego uczestnika,
Dla najliczniejszej rodziny (rodzice i dzieci, którzy ukończą swoje biegi)- w przypadku większej ilości rodzin o tej samej liczbie członków-losowanie.
Nagrody nie dublują się w biegu głównym.
Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.
Dla wszystkich uczestników – medale, napoje, posiłek.
Dla uczestników biegu głównego i marszu Nordic Walking – medale bite oraz koszulki.

UWAGA:

– Osoby nagradzane muszą obowiązkowo przedstawić numer PESEL !!!
-Organizator zapewnia 400 pamiątkowych medali i koszulek, zawodnicy i uczestnicy marszu Nordic Walking, którzy ukończą bieg oraz marsz i nie otrzymają na mecie medalu oraz koszulki otrzymają je pocztą na koszt organizatora.
IX. Postanowienia końcowe:
– startowe w biegu głównym -30 zł do 30 kwietnia,
-40 zł w dniu zawodów,
– wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Sztum zwolnieni z opłaty startowej.

Podpisy udziału przy zgłoszeniu elektronicznym – na miejscu zawodów.
Podwyższona oplata po 30 kwietnia obowiązuje niezależnie od daty rejestracji. Wpłaty nie podlegają zwrotowi.
– startowe w Nordic Walking – 20 zł do 2 maja oraz w dniu zawodów,- wpłaty na konto LKS ZANTYR Sztum – 36 8309 0000 0032 7022 2000 0010 – z dopiskiem: startowe 3 maj- nazwisko i imię.
-w biegu głównym obowiązywać będą chipy – (zwrot po ukończeniu biegu),             – startujemy bez przeciwwskazań lekarskich,
– organizator zapewnia przebieralnie,
– organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy,
– ubezpieczenie należy do uczestników biegu,
– ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora,
– wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor biegów.

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

Kontakt:Dyrektor biegu: Ryszard Mazerski – kom. 608038472; Bogdan Cebula-kom. 607130044.
Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum
e;mail – sztum@zantyr.pl
Strona internetowa: www.zantyr.pl www.sztum.pl www.elektronicznezapisy.pl ; www.maratonypolskie.pl
Organizatorzy