Projekt kalendarza wydarzeń na 2023 r

Przedstawiamy projekt kalendarza wydarzeń sportowo – rekreacyjnych LKS Zantyr Sztum na 2023 rok/ informujemy, że mogą nastąpić zmiany/, o czym będziemy Państwa informować: