Gimnazjada i Licealiadia w LA dla Powiatu Sztumskiego w Malborku!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Najlepsze zawodniczki w kuli w Licealiadzie z pozą Julii!!

Powiatowa Gimnazjada i Licealiada w Lekkiej Atletyce dla Powiatu Sztumskiego odbyła się  w dniu 17 maja 2016 na stadionie OSiR w Malborku. Zorganizowana została przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Sztumie pod kierunkiem Piotra Ciesielskiego przy pomocy LKS ZANTYR Sztum. Wszystkie wyniki:

Kopia Wyniki z Pow Gim LA 2016-1

Kopia Wyniki z PowLice LA 2016

Wyjazd uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych sfinansowano z zadania „Rozwój sportu szkolnego wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum.”