Powiatowa Gimnazjada i Licealiada w Lekkiej Atletyce

 LKS ZANTYR Sztum
WYNIKI

POWIATOWEJ GIMNAZJADY I LICEALIADY

W INDYWIDUALNEJ LEKKOATLETYCE

SZTUM   16.05.2012 R.

Miejsce

Nazwisko imię

Rocznik

Szkoła

Wynik

Bieg  100 m chłopców -Gimnazjada

1.

Żak Jakub

96

Mikołajki Pom.

12,93           F/12,77

2.

Liszewski Jarosław

96

Dzierzgoń

12,96           F/12,82

3.

Przybilski Fabian

97

Dzierzgoń

13,09           F/12,90

4.

Kowszewicz Dawid

97

Sztum

13,01           F/13,40

5.

Dawidowski Karol

96

Mikołajki Pom.

13,12           F/13,88

6.

Bielunkiewicz Piote

98

Czernin

13,13

7.

NowakMateusz

97

Mikołajki Pom.

13,15

8.

Masliński Wojciech

96

Dzierzgoń

13,44

9.

Łozowski Mateusz

96

Mikołajki Pom.

13,59

10.

Łukaszewicz Michał

96

Sztum

13,65

11.

Drański Michał

98

Czernin

13,75

12.

Wiśniewski Bartosz

96

Szytum

13,81

13.

Krakowski Tomasz

96

Dzierzgoń

13,95

14.

Zieliński Rafał

96

Sztum

13,98

15.

Szaruga Adam

96

Sztum

14,28

16.

NamielWojciech

96

Sztum

14,73

17.

Dobreńko Sebastiam

96

Sztum

15,15

18.

Chojnicki Damian

96

Mikołajki Pom.

16,01

19.

Wdowiak Dominik

96

Dzierzgoń

18,51

Bieg 100 m chłopców- Licealiada

1.

Kirsch  Karol

95

Sztum

12,09          F/11,73

2.

Dost Patryk

93

Dzierzgoń

12.00          F/12,34

3.

Balicki Wojciech

94

Dzierzgoń

12,29          F/12,40

4.

Budziński Arkadiusz

95

Dzierzgoń

12,66          F/13,02

5.

Fronszczak Piotr

95

Barlewiczki

12,70          F/13,12

6.

Tomaszewski Adrian

94

Dzierzgoń

12,8

7.

Owczarek  Krzysztof

95

Barlewiczki

13,16

Bieg 100 m dziewcząt – Gimnazjada

1.

Odea Natalia

97

Dzierzgoń

14,76          F/15,11

2.

Halińska Paulina

96

Czernin

14,84          F/15/20

3.

Kiełbasa Michaela

97

Czernin

15,54          F/15,30

4.

Naiman Karpolina

98

Dzierzgoń

14.90          F/15,79

5.

CebulaRoma

98

Sztum

15,01          F/15.90

6.

Ruszkowska Dominika

97

Sztum

15,72

7.

Bubiec Karolina

98

Mikołajki Pom.

15.80

8.

Gryglewska Klaudia

98

Sztum

15,84

9.

Rozwadowska Patrycja

98

Sztum

15,92

10

Skrubka Dagmara

96

Dzierzgoń

16,02

11.

Karolina Biasłecka

98

Dzierzgoń

16,09

12.

Ruszkowska Monika

97

Czernin

16,25

13.

Jedrzejewska Justyna

96

Dzierzgoń

16,27

14.

Koza Ada

97

Sztum

16,28

15.

Kopecka  Magda

97

Sztum

16,32

16.

Koma Roksana

98

Sztum

16,47

17.

Meinis Emilia

96

Dzierzgoń

16,55

18.

Lisewska Sabina

98

Sztum

17,25

19.

Murawska Weronika

98

Sztum

17,54

Bieg 100 m dziewcząt – Licealiada

1.

Gussman Alicja

94

Dzierzgoń

14,62          F/13/97

2.

Lewandowska Michaela

94

Sztum

14,27          F/14.46

3.

Kowalczyk Katarzyna

94

Dzierzgoń

15,06          F/14,92

4.

Lewowicka Karolina

95

Sztum

14,52

5.

Skoczyńska  Paulina

95

Sztum

14,84

6.

Dominikowska Anna

95

Sztum

15,13

7.

Jusk Katarzyna

93

Barlewiczki

15,24

8.

Szydłowska Dorota

95

Sztum

15,3

9.

Seta Joanna

94

Sztum

15,6

10.

Laskowska Wioletta

94

Barlewiczki

15,7

11.

Dąbrowska  Ewa

94

Barlewiczki

15,79

Bieg  300 m chłopców – Gimnazjada

1.

Link Dawid

96

Dzierzgoń

41,93

2.

Jasiński Arkadiusz

97

Czernin

43,53

3.

Czapla Patryk

96

Mikołajki Pom

44,49

4.

Fehlau Kamil

97

Mikołajki Pom

45,46

5.

Ścierecki Przemysław

96

Mikołajki Pom

45,76

6.

Trybański Dawid

97

Sztum

46,08

7.

Dawidowski Karol

96

Mikołajki Pom

46,08

8.

Parafiński Wojciech

96

Dzierzgoń

46,56

9.

Malecki Maciej

96

Mikołajki Pom

46,86

10.

Krakowski Tomasz

96

Dzierzgoń

48,07

11.

OszulakCezary

96

Sztum

49,08

12.

Ścisłowski Marcin

97

Czernin

53,37

13.

Szalkowski Łukasz

97

Czernin

55,34

Bieg 300 m dziewcząt – Gimnazjada

1.

Wlazińska Emilia

96

Sztum

52,83

2.

Nazarewicz Nikola

98

Dzierzgoń

53,69

3.

Rozwadowska  Patrycja

98

Sztum

54,37

4.

Gaucha Weronika

97

Dzierzgoń

54,81

5.

Ruszkowska  Monika

97

Czernin

55,76

6.

Cebula Roma

98

Sztum

55,98

7.

Mirosław Marta

98

Mikołajki Pom

57,76

8.

Pajdzik  Paulina

97

Mikołajki Pom

59,33

9.

Gussman Kinga

96

Dzierzgoń

60,13

10.

Langmesser Kinga

96

Mikołajki Pom

62,72

Bieg 400 m dziewczeta  – Licealiada

1.

Gussman  Ala

94

Dzierzgoń

1,12,46

2.

Orłowska Emilia

93

Barlewiczki

1,16,87

3.

Smolińska Weronika

94

Barlewiczki

1,17,73

4.

Popławska  Beata

94

Barlewiczki

1,25,06

5.

Dochniak Paulina

94

Barlewiczki

1,32,08

Bieg 400 m chłopców – Licealiada

1.

Kirsch Karol

95

Sztum

56,54

2.

Szpajcher Zbigniew

93

Sztum

57,46

3.

Jordan Łukasz

93

Barlewiczki

58,47

4.

Demczuk  Wojciech

94

Dzierzgoń

58,85

5.

Teska  Dawid

95

Sztum

1,00,08

6.

Kędzierski  Adrian

94

Dzierzgoń

1,01,68

7.

Myśliński Krzysztof

95

Barlewiczki

1,39,75

8.

Leliński Patryk

94

Barlewiczki

1.11.78

Bieg 600 m chłopców – Gimnazjada

1.

Kopecki Michał

96

Sztum

1,34,93

2.

Kościński Marcin

97

Dzierzgoń

1,45,84

3.

Szydłowski Jakub

97

Mikołajki Pom

1,48,29

4.

Lesner Michał

96

Sztum

1,49,22

5.

Zacharski  Paweł

96

Mikołajki Pom

1,50,25

6.

Czapla Patryk

96

Mikołajki Pom

1,52,07

7.

Ścierecki Przemysław

96

Mikołajki Pom

1,52,91

8.

Zawadzki  Adrian

97

Dzierzgoń

1,58,71

9.

Bubiec Kamil

97

Mikołajki Pom

1,59,18

10.

Langmesser

97

Mikołajki Pom

1,59,88

11.

Małecki Maciej

96

Mikołajki Pom

2,00,42

12.

Kulik Krystian

97

Dzierzgoń

2,03,14

13.

Więckowski  Radosław

96

Czernin

2,04,46

14.

Majewski Dawid

98

Dzierzgoń

2,07,24

15.

Kopecki  Mateusz

96

Czernin

2,57,25

16.

Borzych Mateusz

96

Czernin

3,00,37

Bieg 600 m dziewcząt – Gimnazjada

1.

Halińska  Paulina

96

Czernin

1,57,53

2.

Odya Natalia

97

Dzierzgoń

2,07,00

3.

Rozwasdowska Patrycja

98

Sztum

2,14,85

4.

Bajka Agnieszka

96

Dzierzgoń

2,17,86

5.

Cebula Roma

98

Sztum

2,22,07

6.

Petrykowska Ewa

98

Sztum

2,22,44

Bieg 800 m  dziewcząt – Licealiada

1.

Czwerenko Paulina

93

Dzierzgoń

2,54,41

2.

Hening Zofia

94

Barlewiczki

3,00,66

3.

Kowalczyk Katarzyna

94

Dzierzgoń

3,15,76

Bieg 1000 m chłopców – Gimnazjada

1.

Korinth Cyprian

96

Czernin

2,58,18

2.

Kamiński Filip

97

Sztum

2,59,34

3.

Domański Sylwester

96

Czernin

3,23,09

4.

Malińowski Michał

98

Czernin

3,45,61

Bieg 1000 m dziewczęta – Gimnazjada

1.

Wlazińska  Emilia

96

Sztum

4,08,87

2.

Halińska Paulina

96

Czernin

4,10,37

3.

Wójtowicz adrianna

96

Dzierzgoń

4,22,74

Bieg 1500 m chłopcy- Licealiada

1.

Bełz Mateusz

95

Barlewiczki

4,43,84

2.

Grzywiński Wojciech

94

Barlewiczki

4,49,47

3.

Borowski  Grzegorz

94

Sztum

5,04,56

4.

Demczuk  Wojciech

94

Dzierzgoń

5,05,57

5.

Kędzierski Adrian

94

Dzierzgoń

5,13,19

6.

Tomaszewski  Adrian

94

Dzierzgoń

6,41,59

Sztafeta 4 x 100 m chłopców – Gimnazjada

1.

Gimnazjum Dzierzgoń

51,99

2.

Gimnazjum Czernin

54,35

Sztafeta 4 x 100 m dziewcząt – Gimnazjada

1.

Gimnazjum Sztum

1.01.64

2.

Gimnazjum Czernin

1.03.09

3.

Gimnazjum Dzierzgoń

1.03.86

Sztafeta 4 x 100 m chłopców – Licealiada

1.

ZS Sztum

50,28

2.

ZSZ Barlewiczki

51,18

3.

ZS Dzierzgoń

51,85

Sztafeta 4 x 100 m dziewczat – Licealiada

1.

ZS Dzierzgoń

1,00,62

2.

ZSZ Barlewiczki

1,02,15

Skok w dal chłopców – Gimnazjada

1.

Jasiński Arkadiusz

97

Czernin

5,04

2.

Małecki Maciek

96

Mikołajki Pom

4,96

3.

Łukaszewicz Michał

96

Sztum

4,59

4.

Szalkowski Łukasz

97

Czernin

4,59

5.

Fehlau Kamil

97

Mikołajki Pom

4,58

6.

Kowszewicz Dawid

97

Sztum

4,51

7.

Bielunkiewicz Piotr

98

Czernin

4,48

8.

Domański Sylwester

96

Czernin

4,45

9.

Nowak Mateusz

97

Mikołajki Pom

4,37

10.

Ścisłowski Marcin

97

Czernin

4,25

11.

CzplaPatryk

96

Mikołajki Pom

4,24

12.

Trybański Dawid

97

Sztum

4,05

13.

Jastrowski Szymon

96

Mikołajki Pom

3,96

14.

Malinowski Michał

98

Czernin

3,86

15.

Namiel Wojciech

86

Sztum

3,81

Skok w dal chłopców  – Licealiada

1.

Owczarek Krzysztof

95

Barlewiczki

5,08

2.

Teska Dawid

95

Sztum

4,68

3.

Myśliński Krzysztof

95

Barlewiczki

4,61

4.

Kominko Maciej

94

Sztum

4,55

5.

Sosnowski Kamil

95

Sztum

4.05

6.

Solecki Kamil

94

Barlewiczki

4,41

Skok w dal dziewcząt –  Gimnazjum

1.

Sumińska Katarzyna

96

Sztum

4,17

2.

Krupa dominika

96

Sztum

3,83

3.

Stankiewicz Martyna

96

Czernin

3,58

4.

Koza Adrianna

97

Sztum

3.40

5.

Kopecka  Magdalena

97

Sztum

3,26

6.

Kiełbasa Michaela

97

Czernin

3,23

7.

Lisewska Sabina

98

Sztum

3,09

8.

Hrynkiewicz Amelia

96

Sztum

3,05

9.

Langmesser Kinga

96

Mikołajki Pom

2,97

10.

Guzior Justyna

96

Mikołajki Pom

2,85

Skok w dal dziewcząt – Licealiada

1.

Lewowicka  Karolina

95

Sztum

4.30

2.

DominikowskaAnna

95

Sztum

4,18

3.

Skoczyńska  Paulina

95

Sztum

4,17

4.

Snitko Adrianna

94

Sztum

4,07

5.

Lewandowska Michalina

94

Sztum

3,97

6.

Seta Joanna

94

Sztum

3,75

7.

Sobocińska  Katarzyna

93

Dzierzgoń

3,68

8.

Kopańska  Adrianna

95

Dzierzgoń

3,29

Pchnięcie kulą  chłopcy – Gimnazjada

1.

Bator Jarosław

96

Sztum

13.90

2.

Korinth Cyprian

96

Czernin

13.60

3.

Golędzik Kamil

96

Dzierzgoń

13.50

4.

Paniś Remigiusz

97

Dzierzgoń

13.30

5.

Link Dawid

96

Dzierzgoń

12.70

6.

Jastrowski Szymon

96

Mikołajki Pom

12,65

7.

Rombalski Krzysztof

96

Sztum

12,05

8.

Kopecki  Mateusz

96

Czernin

11.40

9.

Liszewski Jarek

96

Dzierzgoń

11.30

10.

Więckowski Radosław

96

Czernin

10,45

11.

Kuciński Dawid

96

Sztum

9,65

12.

Borzych Mateusz

96

Czernin

9,25

13.

Drański Michał

98

Czernin

9.20

14.

Jetke Kamil

96

Sztum

8.40

Pchniecie kulą chłopcy – Licealiada

1.

Sienkiewicz Adrian

93

Barlewiczki

11,55

2.

Link Cezary

94

Dzierzgoń

11,15

3.

Wardecki Dariusz

92

Barlewiczki

11.00

4.

Orłowski Cezary

95

Dzierzgoń

10,95

5.

Mieleszczuk Denis

92

Dzierzgoń

10,85

6.

Terlik Marcin

92

Barlewiczki

10.80

7.

Szalkowski  Emanuel

93

Barlewiczki

10.70

8.

Jawor Joel

93

Sztum

10,45

9.

Jankowski Szymon

93

Sztum

10.00

10.

Klincewicz Mateusz

95

Dzierzgoń

9.50

11.

Stolc Tomasz

95

Dzierzgoń

9,15

12.

Milewski Dawid

93

Dzierzgoń

9.00

Pchnięcie kulą dziewcząt – Gimnazjum

1.

Polanowska Agata

97

Sztum

9,98

2.

Kamińska Klaudia

98

Dzierzgoń

8.40

3.

Sugalska Kaja

96

Dzierzgoń

8,09

4.

Mazurek  Aleksandra

97

Dzierzgoń

7,93

5.

Gałucha Weronika

97

Dzierzgoń

7,66

6.

Stankiewicz Martyna

96

Czernin

6,96

Pchnięcie kulą dziewczęta – Licealiada

1.

Trunk Krystyna

92

Barlewiczki

8,37

2.

Kiliszewska Kamila

95

Dzierzgoń

7,86

3.

Jost Katarzyna

93

Barlewiczki

7,77

4.

Rozmanowska Paulina

94

Dzierzgoń

7,59

5.

Sobocińska  Katarzyna

93

Dzierzgoń

7,35

Rzut oszczepem dziewczęta – Gimnazjada

1.

Mazurek Aleksandra

97

Dzierzgoń

21,45

2.

Wlazińska  Emilia

96

Sztum

19.00

3.

Kamińska Klaudia

98

Dzierzgoń

18,95

4.

Sawczuk  Paulina

96

Sztum

18,7

Rzut oszczepem dziewczeta – Licealiada

1.

Kiliszewska Kamila

95

Dzierzgoń

21,9

2.

Kopańska  Ada

95

Dzierzgoń

22,2

3.

Sobańska  Katarzyna

93

Dzierzgoń

23,2

4.

Barra Małgorzata

94

Dzierzgoń

20,1

5.

Kacprowicz Klaudia

94

Dzierzgoń

20,9

6.

Stech Sara

95

Dzierzgoń

18,8

7.

Nadolska Joanna

94

Sztum

17.0

Rzut oszczepem chłopcy – Gimnazjada

1.

Maśliński Maciej

96

Dzierzgoń

35,18

2.

Parafiński Wojciech

96

Dzierzgoń

34,75

3.

Golędzik  Kamil

96

Dzierzgoń

31,5

4.

Panuś Remigiusz

97

Dzierzgoń

29,1

5.

Przybilski Fabian

97

Dzierzgoń

27,6

6.

Korinth Cyprian

96

Czernin

24,65

7.

Przepiórka  Cezary

96

Mikołajki Pom

23,45

8.

Chojnicki  Damian

96

Mikołajki Pom

19,57

Rzut oszczepem chłopcy – Licealiada

1.

Budziński Arek

95

Dzierzgoń

37.30

2.

Klincewicz Mateusz

95

Dzierzgoń

36,28

3.

Terlik Mariusz

92

Barlewiczki

35.80

4.

Kalińowski  Piotr

93

Barlewiczki

34,65

5.

Link Cezary

94

Dzierzgoń

33.30

6.

Kędzior Patryk

93

Barlewiczki

32.30

7.

Kaczmarek  Rafał

94

Dzierzgoń

31.60

8.

Milewski Dawid

93

Dzierzgoń

30,12

9.

Tomaszewski  Andrzej

94

Dzierzgoń

28.60

10.

Jankowski  Szymon

93

Sztum

27.90

11.

Krajewski  Mateusz

94

Barlewiczki

25.90

 Organizator: L  Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum przy współudziale PSZS w Sztumie

SĘDZIA GŁÓWNY

Piotr Ciesielski